Kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 38,3 tỷ USD

08:01 30/01/2018
Trong tháng đầu tiên của năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 38,3 tỷ USD; trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19 tỷ USD và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,3 tỷ USD.


So với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 1-2018 ước tính tăng 39,9%, trong đó xuất khẩu ước tăng 33,1% và nhập khẩu ước tính tăng 47,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2018 ước tính thâm hụt 300 triệu USD, tương đương 1,6% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng.

Trong tháng 1, ước tính xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại & linh kiện là 4,2 tỷ USD, tăng 7,7% so với tháng trước và tăng 80,7% so với tháng 1-2017; hàng dệt may xuất khẩu của cả nước đạt 2,3 tỷ USD. Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước tính đạt 2,2 tỷ USD. Hàng giày dép trị giá xuất khẩu trong tháng 1-2018 ước tính đạt 1,3 tỷ USD.

Phan Đức