Giá xăng dầu giảm hơn 100 đồng/lít

14:45 27/07/2021
Liên bộ Công thương- Tài chính quyết định từ 15h ngày 27/7, xăng E5RON92 giảm 112 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 102 đồng/lít; Dầu diesel giảm 162 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 105 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5Sgiảm 148 đồng/kg.


Trong kỳ điều hành này Liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với một số loại dầu ở mức: dầu diesel trích lập 200 đồng/lít, dầu hỏa trích lập 300 đồng/lít, dầu mazut trích lập 300 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức; chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.250 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut không chi.

Xăng E5RON92: không cao hơn 20.498 đồng/lít 

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 20.498 đồng/lít (giảm 112 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu kỳ điều hành này không chi Quỹ BOG 1.250 đồng/lít thì giá sẽ tăng 1.138 đồng/lít và giá bán là 21.784 đồng/lít);

Xăng RON95-III: không cao hơn 21.681 đồng/lít (giảm 102 đồng/lít so với giá hiện hành, nếu không chi Quỹ BOG 300 đồng/lít thì giá sẽ tăng 198 đồng/lít và giá bán là 21.981 đồng/lít);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.375 đồng/lít (giảm 162 đồng/lít so với giá hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 15.398 đồng/lít (giảm 105 đồng/lít so với giá hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.522 đồng/kg (giảm 148 đồng/kg so với giá hiện hành).

 

Lưu Hiệp