Tương tự, xăng E5 giảm 805 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: giảm 650 đồng/lít; dầu hỏa: giảm 738 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 369 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn giá cơ sở: Xăng RON 92: không cao hơn 16.504 đồng/lít; Xăng E5: không cao hơn 16.349 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.835 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 11.380 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.666 đồng/kg.

Các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm giá từ chiều 20-6

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được trích lập 300 đồng/lít như hiện hành (trừ xăng E5).

Nguyên nhân giá giảm được cho biết do giá thế giới giảm khá nhiều. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20 tháng 6 năm 2017 là: 58,117 USD/thùng xăng RON 92; 57,736 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 57,193 USD/thùng dầu hỏa; 295,503 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 652/BTC-QLG ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.763 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).


Vũ Hân