Xử lý cán bộ vi phạm đã nghỉ hưu: Cần răn đe, thuyết phục hơn

15:24 24/05/2019

Chiều nay, 24-5, Quốc hội cũng đã nghe Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức


Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu (khoản 16 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung Điều 84 của Luật Cán bộ, công chức), Chính phủ đề nghị bổ sung vào Điều 84 quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật theo hướng: Cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (UBPL) Nguyễn Khắc Định cho biết, UBPL tán thành với Chính phủ về việc bổ sung trong dự thảo Luật quy định nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian công tác để thể chế hóa yêu cầu trong nghị quyết Trung ương, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn.

Tuy nhiên, đề nghị tách nội dung này (hiện đang được bổ sung vào Điều 84) thành điều riêng để thể hiện rõ hơn vấn đề này trong dự thảo Luật và nghiên cứu quy định về các hình thức xử lý kỷ luật phải bảo đảm hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cá nhân về vật chất, tinh thần mà người có hành vi vi phạm đã được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu nhằm có tính răn đe, thuyết phục cao hơn.

“Đồng thời, cần phải làm rõ được nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật để bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện”, ông Định nhấn mạnh.

Về chính sách đối với người có tài năng (khoản 2 Điều 1 - sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Luật Cán bộ, công chức), dự thảo Luật quy định theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết khung cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và chế độ đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ, trên cơ sở đó các Bộ, ngành, địa phương quy định chi tiết phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương mình.

Chủ nhiệm UBPL Nguyễn Khắc Định

UBPL nhận thấy, tại Điều 6 của Luật hiện hành đã có quy định về chính sách đối với người có tài năng và thực tiễn thời gian qua một số nghị định của Chính phủ đã quy định chi tiết về vấn đề này. Các lĩnh vực, ngành nghề cần thu hút người có tài năng rất rộng, mỗi lĩnh vực có những đặc thù riêng nên việc quy định cụ thể hết các nội dung trong Luật là không khả thi.

“Do đó, tán thành giao Chính phủ quy định chi tiết về vấn đề này nhưng đề nghị nghiên cứu, bổ sung trong dự thảo Luật một số nguyên tắc chung trong việc xác định cơ chế, chính sách bảo đảm thu hút được những người thực sự có tài năng vào làm việc, trên cơ sở đó giao Chính phủ, các cơ quan hữu quan quy định cho phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương”, Chủ nhiệm UBPL nêu.

Có ý kiến đề nghị bổ sung khái niệm “người có tài năng” vào Luật và có quy định để  điều chỉnh đối với các trường hợp sau khi được tuyển dụng theo chính sách thu hút nhưng người đó không thể hiện được tài năng trong hoạt động công vụ.

Đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ dự án luật này chiều nay, 24-5.


An Quỳnh