Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, UBTVQH đã quyết định chuyển 2 nội dung cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu từ chiều ngày 11-1 sang chiều ngày 19-1-2017.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ phiên họp.

Trước đó, theo dự kiến chương trình phiên họp thứ 6 UBTVQH thì chiều nay, 11-1, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ thay mặt Chính phủ đọc tờ trình dự thảo Nghị quyết về xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

Việc xem xét xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu được đặt ra tại kỳ họp cuối năm 2016, khi Quốc hội được Ban Bí thư đề nghị chỉ đạo thực hiện xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Quỳnh Vinh