Xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

15:54 16/06/2021
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản 6 tháng đầu năm 2021.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giao Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí, xuất bản; cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản; cơ quan báo chí, xuất bản Trung ương và địa phương.

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản 6 tháng đầu năm 2021 nêu rõ, thời gian qua, công tác báo chí, xuất bản tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận xã hội, tích cực triển khai nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là những nội dung quan trọng được quán triệt tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản năm 2021. 

Quang cảnh hội nghị.

Đối với lĩnh vực báo chí, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt bám sát tình hình thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ để đo kiểm, đánh giá, nhận định về xu thế thông tin, từ đó phân tích, đánh giá để có các biện pháp, giải pháp chỉ đạo, quản lý kịp thời, bám sát và phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, chủ động, tập trung, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật về báo chí. 

Công tác cấp phép thành lập mới các cơ quan báo chí, cấp thêm loại hình báo chí, cấp lại giấy phép hoạt động báo chí được thực hiện bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan và khoa học, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Đảng. Công tác chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí tiếp tục được tăng cường. 

Đối với lĩnh vực xuất bản, cơ quan chỉ đạo, quản lý xuất bản đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiều nhiệm vụ phục các sự kiện chính trị, kỷ niệm lớn của đất nước và các hoạt động phát triển ngành. Tiếp tục phối hợp với một số cơ quan chủ quản nhà xuất bản xây dựng đề án phát triển nhà xuất bản trọng điểm trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Trọng nghĩa chủ trì hội nghị.

Qua đó, đã chủ động, kịp thời thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2021. Thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. 

Tại hội nghị, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an) tham luận về báo chí CAND góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch. Theo đó, thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND và các cơ quan báo chí, xuất bản trong CAND luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ ưu tiên quan trọng hàng đầu của các cơ quan báo chí, xuất bản CAND.

Thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Trung tướng Mai Văn Hà cho rằng, báo chí CAND cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các tấm gương người tốt, việc tốt, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu. Phải coi các thông tin xấu độc như một loại “virus” cực kỳ nguy hiểm, làm xói mòn lòng tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Vì thế không được để “virus” này lây lan, truyền nhiễm trong nội bộ Nhân dân, cần phải có các giải pháp xử lý mạnh mẽ, triệt để từ các cấp, các ngành và toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có vai trò rất quan trọng của các cơ quan báo chí, truyền thông. Bên cạnh đó, đội ngũ phóng viên, biên tập viên phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trưởng, quan điểm, tư tưởng; đồng thời, có nhiệt huyết, say mê nghề nghiệp, không ngại khó, ngại khổ. “Trình độ có nâng cao, thực tiễn có phong phú mới có những tác phẩm hay và mới lan toả được tới đông đảo quần chúng nhân dân”, Trung tướng Mai Văn Hà nhấn mạnh. 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân nêu một số vấn đề cần quan tâm trong công tác triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) thông tin về công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng quản lý báo chí, xuất bản trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đại biểu đại diện lãnh đạo Ban cán sự Đảng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Nhà Xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật; Báo Tiền Phong; Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp; Nhà Xuất bản Thế giới; Cục Xuất bản, in, phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) tiếp tục nêu lên thực trạng của công tác chỉ đạo, quản lý, công tác chủ quản đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản, công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, công tác xuất bản hiện nay; đồng thời, đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả công tác báo chí, xuất bản trong thời gian tới. 

Trung tướng Mai Văn Hà tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tới các cơ quan báo chí, xuất bản; đánh giá cao các cơ quan báo chí, xuất bản đã có nhiều đổi mới, đa dạng, phong phú trong công tác tuyên truyền, hướng về cơ sở, xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng về tư tưởng, chuyên sâu về nghiệp vụ…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí cần chủ động, quán triệt nhất quán những quan điểm, chỉ đạo tại Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với công tác báo chí. Đó là phải là phải xây dựng nền báo chí cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, hiệu quả, đi vào đời sống nhân dân. Để thực hiện được điều đó, cần vai trò tổng hợp của cơ quan lãnh đạo, cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí đến từng tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo. Đổi mới hình thức trong công tác tuyên truyền sâu rộng hơn đối với các sự kiện quan trọng của đất nước; đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ thật tốt về bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, sâu sát với cơ sở, gắn bó với nhân dân. 

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp với Hội Nhà báo, Hội Xuất bản và cơ quan chủ quản nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản. Về vấn đề hiện đại hoá báo chí, xuất bản, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trước sự phát triển nhanh, mạnh của khoa học, công nghệ, cần thực hiện kết hợp giữa truyền thống, hiện đại và tập dụng phát huy thật sự hiệu quả những công trình hiện có để đi tắt, đón đầu nhằm thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời hạn chế những tiêu cực…


Vũ Linh