Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng; đồng chí  Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ. Cùng dự có Bộ trưởng Thông tin và truyền thông, đồng chí Nguyễn Bắc Son; đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn cùng đại diện các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và các nhà báo lão thành.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại buổi giao ban báo chí.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh gửi lời chúc mừng năm mới tới các cơ quan báo chí và những người làm báo trong cả nước. Đồng chí khẳng định: Ngay sau Hội nghị Báo chí toàn quốc năm 2015, báo chí đã bắt đầu tập trung tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Đảng cũng như nhiều sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2015. Trong năm 2015 và 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, báo chí đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong 5 năm qua, báo chí đã vượt qua vô vàn  khó khăn, đặc biệt là sự cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí.  Không chỉ những cạnh tranh giữa các loại hình báo chí chính thống hoạt động trong khuôn khổ pháp luật mà còn với các loại hình truyền thông khác trên mạng internet mà không hoặc chưa hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, đội ngũ nhà báo ngày càng đông đảo; bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người làm báo cũng được nâng cao nhưng so với đòi hỏi của công chúng vẫn còn thiếu hụt. Ở các  cơ quan báo chí đều thấy thiếu hụt những cây bút uy tín, những tác phẩm gây ảnh hưởng, được công chúng tin tưởng…

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi giao ban báo chí đầu xuân Bính Thân.

Phát biểu tại buổi giao ban, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chia sẻ những khó khăn mà các cơ quan báo chí gặp phải trong những năm qua, trước những thách thức lớn, trong đó có sự cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí và giữa các loại hình báo chí với các loại hình truyền thông khác. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến những khó khăn báo chí nước ta hiện nay đang phải đối mặt. Đó là việc cùng lúc vừa đảm bảo định hướng chính tri đúng đắn, vừa đáp ứng nhu cầu của công chúng. Khó khăn này đòi hỏi các cơ quan báo chí cần nỗ lực hơn nữa… Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng thể hiện sự băn khoăn, trước việc làm thế nào để báo chí vừa mang tính nhân văn, vừa có tính chiến đấu cao và sự hấp dẫn. Báo chí phải góp phần vào phát triển văn hóa, xây dựng con người…và làm tốt sứ mệnh cao cả là xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Cũng tại buổi giao ban, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng đã chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm báo chí cần thực hiện trong năm 2016- năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng chia sẻ: Trong những ngày trước và trong Tết Bính Thân vừa qua, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời, sinh động không khí đón Tết của dân tộc, gắn với các chủ đề về mùa xuân đất nước, về Đảng, về Bác Hồ. 

Báo chí cũng đã phản ánh, nêu gương tinh thần lao động hăng say đầu năm của cán bộ, công nhân, lao động trên các công trường trọng điểm; tinh thần  huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ đất nước của quân và dân ta nơi biên cương, hải đảo… Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, trong năm 2016, những người làm công tác báo chí cách mạng cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghiệp. Đồng chí yêu cầu báo chí cần tập trung tuyên truyền việc nghiên cứu, quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng vào cuộc sống.

Quang cảnh buổi giao ban báo chí đầu xuân Bính Thân 2016.

Thay mặt Chính phủ, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ cảm ơn các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã đồng hành; là kênh góp ý với Chính phủ, trong việc hoạch định chính sách, góp phần quan trọng vào việc điều hành, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát của Ban tuyên giáo Trung ương, sự hợp tác của Hội nhà báo Việt Nam… trong việc đổi thông tin. Tại buổi giao ban, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban tuyên giáo Trung ương, nhận xét, đánh giá nội công tác báo chí Tết Bính Thân 2016.

Xuân Mai