Việt Nam tích cực thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh

Thứ Sáu, 13/01/2017, 09:32
Ngày 12 -1 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị điều phối Tăng trưởng xanh - Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam (2012-2016) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP). 


Hội nghị đã tổng kết và đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Những điển hình, kinh nghiệm tốt và những bài học rút ra trình bày tại hội nghị đã cung cấp thông tin cho các đại biểu về quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh (KHHĐ TTX), đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thoả thuận Paris.

Kinh nghiệm thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh Quảng Ninh đã cho thấy, KHHĐ TTX cần được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học và sự đồng thuận của các bên liên quan. KHHĐ TTX đưa ra các ưu tiên và cần được lồng ghép vào các quy hoạch tổng thể và thực hiện với sự hỗ trợ kịp thời của các đối tác phát triển. Ở cấp quốc gia, KHHĐ TTX cũng cần được xây dựng và thực hiện dựa trên những lĩnh vực then chốt, kế thừa những nỗ lực sẵn có như các chương trình mục tiêu. 

Việt Nam đã tham gia Thoả thuận Paris được thông qua tại COP21 tháng 11 - 2015 với các cam kết trong Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDCs). Theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Chính phủ và các đối tác phát triển đã có nhiều hoạt động để thúc đẩy thực hiện các cam kết quan trọng này.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương “Hiện nay Việt Nam đã có 5 bộ, gần 30 tỉnh/thành phố xây dựng và thực hiện KHHĐ TTX. Nhiều địa phương và doanh nghiệp đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và đang triển khai trên các mặt: Huy động nguồn lực, tăng cường thể chế chính sách, tăng cường năng lực và đổi mới công nghệ”.

Bà Louise Chamberlain- Giám đốc Quốc gia UNDP đã đề xuất, “đề nghị Chính phủ đưa ra chính sách và cam kết dài hạn giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, cải cách giá năng lượng, cơ chế khuyến khích đầu tư, và thay đổi cách thức quản lý và hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực năng lượng”.

L.Hiệp
.
.
.