Văn phòng Chủ tịch nước nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác

Thứ Sáu, 22/01/2021, 00:01
Chiều 21/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và động viên cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.


Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước. Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước sáng kiến cải tiến kết hợp tổng kết công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; đồng thời ghi nhận các ý kiến phát biểu, đề xuất ngắn gọn, súc tích của cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tại Hội nghị.

Biểu dương những kết quả Văn phòng Chủ tịch nước đã đạt được trong năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của công tác Văn phòng - cơ quan tham mưu chiến lược, đề xuất chủ trương, biện pháp, kiến nghị công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước đã được pháp luật quy định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, trong thời gian tới, cán bộ, viên chức, người lao động của Văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng phấn đấu để làm tốt công tác chuyên môn; đồng thời lưu ý, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn, “phải có trình độ, bản lĩnh trí tuệ và phương pháp làm việc phù hợp để tham mưu được, tham mưu đúng”.

Đề cao vai trò của các văn phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên bàn bạc để phối hợp triển khai kế hoạch công tác, tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, cùng với sự phấn đấu của mỗi cá nhân, Văn phòng Chủ tịch nước có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, quan tâm đến chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động, đảm bảo công tác chuyên môn đi đôi với công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Nhân dịp đầu năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

Bước sang năm mới, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tràn đầy niềm tin, đưa Văn phòng Chủ tịch nước bước vào giai đoạn phát triển mới tốt đẹp hơn. Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả hoạt động đối nội, đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước.

Về công tác chuyên môn, Văn phòng Chủ tịch nước tham mưu, phục vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác tham mưu, phục vụ trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tài vụ đạt nhiều kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Diệp Trương
.
.
.