Trong 6 tháng đầu năm, Văn phòng Chủ tịch nước đã tập trung nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; các chương trình xây dựng pháp luật và công tác cải cách tư pháp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Văn phòng Chủ tịch nước cũng đã tham mưu cho Chủ tịch nước ký, phê chuẩn và sửa đổi các hiệp định tín dụng, góp ý, bổ sung cho Nghị định về quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài; tham mưu Chủ tịch nước ký và ban hành Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Đặc biệt, Văn phòng Chủ tịch nước đã dẫn đầu khối thi đua các bộ ngành Trung ương và là một trong số ít các đơn vị hai năm liên tiếp nhận cờ thi đua của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai nhiệm vụ được Hiến định,thực hiện các hoạt động đối nội, đối ngoại, công tác xây dựng luật, pháp lệnh, cải cách tư pháp.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục thẩm định các hồ sơ trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước về thi đua khen thưởng, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Văn phòng Chủ tịch nước cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước trong sạch, vững mạnh.

PV ( TTXVN)