Tổng thu ngân sách đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

08:40 13/12/2015
Thông tin từ Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết: tính đến thời điểm hiện nay, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 1.005.540 tỷ đồng.

Trong đó, thu trong cân đối đạt 949.242 tỷ đồng bằng 95,29% so với dự toán năm. Từ nay đến cuối năm, KBNN sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, quyết tâm hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2015. Về công tác chi thường xuyên, ước tính đến hết ngày 31-1-2016, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi ước đạt 100% dự toán năm 2015 sau khi đã loại trừ số tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm.

Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 30.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 23,5 tỷ đồng.

H.A.