Để minh chứng cho dự báo lạc quan, UBGSTCQG dẫn số liệu lũy kế đến 15-11-2015 tổng thu NSNN đạt 807,04 nghìn tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán. Mặc dù thu từ dầu thô giảm nhưng được bù đắp bởi thu nội địa nên tổng thuNSNN năm 2015 ước đạt 927,5 nghìn tỷ đồng, vượt 1,8% so dự toán.

Điều này trùng hợp với số liệu của Bộ Tài chính mới đây, khi cập nhật số thu NSNN đến cuối tháng 11, tổng thu cân đối NSNN tháng 11-2015 ước đạt 78,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng đạt 860,1 nghìn tỷ đồng, bằng 94,4% dự toán, bằng 92,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội.

Trong tổng số thu nói trên, thu nội địa tháng 11 ước đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 73,5% (tương ứng giảm khoảng 20,8 nghìn tỷ đồng) so tháng trước, chủ yếu do một số sắc thuế và khoản thu ngân sách phát sinh quý III đã tập trung kê khai, thu nộp trong tháng 10. Lũy kế thu nội địa 11 tháng đạt 642,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, bằng 93,6% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội. 

Thu nội địa 11 tháng đạt 100,6% dự toán.

Trong đó, 10/14 khoản thu đã đạt và vượt dự toán năm, điển hình là thu thuế bảo vệ môi trường đạt 185,9% dự toán; thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 154,5% dự toán; thu khác ngân sách đạt 154,2% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 143,1% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 127,8% dự toán. Các khoản thu còn lại cũng đạt trên 88% dự toán.

Riêng mặt hàng dầu thô, tổng thu tháng 11 ước đạt 4,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 60,57 nghìn tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán, bằng 99,3% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội. Trong đó, sản lượng dầu thanh toán 11 tháng ước đạt xấp xỉ 15,28 triệu tấn, bằng 103,4% kế hoạch năm. Giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 57 USD/thùng, giảm 43 USD/thùng so giá dự toán.

Về thực hiện chi NSNN, tháng 11 ước đạt 97,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 11 tháng đạt 1.015,7 nghìn tỷ đồng, bằng 88,5% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014. Bội chi NSNN tháng 11 ước 18,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng bội chi xấp xỉ 155,6 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm.

Dù đã đạt được kết quả khả quan, nhưng trong tháng còn lại của năm 2015, Bộ Tài chính vẫn tiếp tục yêu cầu các đơn vị phấn đấu đảm bảo cân đối ngân sách Trung ương năm 2015, hạn chế đến mức ít nhất việc sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các DNNN để bù đắp cho số giảm thu ngân sách Trung ương.

Theo đó, các cơ quan Thuế, Hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng (Công an, Quản lý thị trường,...), bám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ quản lý thu NSNN, thu hồi nợ thuế. Đồng thời công tác thanh tra, kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung trước mắt vào những địa bàn, lĩnh vực có rủi ro cao, và có đóng góp số thu ngân sách Trung ương. Song song với đó là thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan để giảm số giờ nộp thuế, thời gian thông quan theo mục tiêu năm 2016 của Nghị quyết số 19/NQ-CP như đã báo cáo với Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11…

Lạm phát thấp không phải tình trạng thiểu phát

Theo UBGSTCQG, mặc dù tháng 11 là tháng thứ 3 liên tiếp lạm phát (so cùng kì năm trước) ở mức xấp xỉ 0% (0,34%), nhưng lạm phát cơ bản vẫn ổn định ở khoảng 2-3%. “Trong bối cảnh tổng cầu (đầu tư và tiêu dùng) tăng trưởng tốt thì lạm phát thấp không phải tình trạng thiểu phát mà do giá hàng hóa thế giới và chi phí sản xuất giảm”, cơ quan này cho biết và minh chứng: 9 tháng năm 2015 chỉ số giá bán sản phẩm của hàng sản xuất hàng công nghiệp giảm 0,74% so với cùng kỳ năm 2014. (H.A)

Lệ Thúy