Thừa Thiên Huế công bố danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII

15:02 29/05/2021

Tổng số đại biểu ấn định cho HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế là 51 đại biểu, tổng số người ứng cử là 86 người, tổng số người trúng cử là 51 người.


Sáng 29/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết 79/NQ-UBND về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tổng số đại biểu ấn định cho HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế là 51 đại biểu, tổng số người ứng cử là 86 người, tổng số người trúng cử là 51 người.

Tổng số cử tri trong danh sách là 889.029 người, tổng cử tri đã tham gia bầu cử là 888.119 người, tỷ lệ cử tri đã tham gia bầu cử so với cử tri trong danh sách là 99,90 %.

Danh sách 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII nhiệm kỳ 2021-2026.


Anh Khoa