Thứ trưởng Lê Tấn Tới đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội

10:31 21/07/2021
Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, thay Thượng tướng Võ Trọng Việt.


Sáng 21/7, tại Phiên họp thứ nhất, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. 

Trong số các nhân sự được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giới thiệu để Quốc hội bầu vào các chức danh này, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được giới thiệu bầu Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương được giới thiệu để bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Sau khi thông qua danh sách, các đại biểu đã bỏ phiếu kín bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Các nghị quyết về việc bầu các chức vụ này cũng đã được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua.

Với 478 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 95,79% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội; 475 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 95,15% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; 471 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 93,39% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội thông qua Nghị quyết 

3 người đắc cử lần đầu, gồm: đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng được giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, thay đồng chí Hà Ngọc Chiến.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội (trước đó Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiêm nhiệm).

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, thay Thượng tướng Võ Trọng Việt.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

8 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khác trong danh sách là những người hiện đang giữ chức vụ Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội tiếp tục được bầu giữ chức danh này của khoá mới. Cụ thể:

Đồng chí  Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh,  Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá – Giáo dục của Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Đồng chí Vũ Hải Hà,  Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội.

Trong khi đó, ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục được Quốc hội bầu giữ vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Các chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu và Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (hiện bà Nguyễn Thị Thanh và ông Dương Thanh Bình đang đảm nhiệm) sẽ do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV phân công.


Phương Thuỷ