Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội

08:42 15/03/2019
Sáng 14-3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nhiều thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung phát biểu đánh giá từng nội dung đã phối hợp công tác trong năm 2018, cũng như thảo luận về nhiệm vụ năm 2019.

Sau khi lắng nghe các  đề xuất, góp ý, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến để công tác phối hợp giữa hai cơ quan ngày càng chặt chẽ, sâu sắc và hiệu quả hơn; đồng thời, đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua; đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội có những đổi mới quyết liệt, sâu sắc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong năm 2019 hai bên tăng cường phối hợp về công tác tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; hoạt động giám sát; đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri và nhân dân; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; công tác thi đua…

Đánh giá kết quả năm công tác 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong năm qua tiếp tục được củng cố, tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan.

Việc phối hợp trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được hai cơ quan chú trọng đẩy mạnh, nhằm động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, thực hiện. 

Các hoạt động này giúp cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội ngày càng gần dân hơn, thu thập được nhiều thông tin thiết thực, nghe được nhiều ý kiến của nhân dân, góp phần nâng cao hoạt động của mình…

“Trong những năm qua, nhất là năm 2018, hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, kế thừa, để lại dấu ấn quan trọng, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao… Đạt được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan của Quốc hội và của mỗi đại biểu Quốc hội, còn có sự đóng góp quan trọng của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng như Ủy ban Trung ương MTTQ các cấp”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành kế hoạch cả nhiệm kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), đòi hỏi hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Từ đó, hai cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nam, các Hội đồng tư vấn của MTTQ  việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội, phát huy dân chủ trong hoạt động lập pháp, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong năm 2019 Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện giám sát nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Nhấn mạnh đây là những vấn đề nóng, bức xúc, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, được cử tri rất quan tâm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nam chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng tham các hoạt động giám sát, có những ý kiến xác đáng, chất lượng, hiệu quả về các hoạt động giám sát này.

Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Mặt trận cũng cần quan tâm chú trọng đến hoạt động phối hợp trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát và phản biện của MTTQ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quan tâm chỉ đạo việc tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Mặt trận quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

PV (Theo TTXVN)