Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và 70 điển hình tiên tiến đại diện các dân tộc, tôn giáo, nhà khoa học, thầy thuốc, doanh nhân, nông dân sản xuất giỏi, già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong cộng đồng…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Giám sát, phản biện xã hội bước đầu đạt kết quả tích cực; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường đoàn kết hữu nghị nhân dân. 

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; từ đó chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước... 

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Đó là nguồn động viên, là yếu tố quan trọng tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở, khu dân cư… 

Trong những thành tích chung của MTTQ Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của các vị Ủy  viên Ủy ban MTTQ các cấp, trong đó có 70 điển hình tiên tiến dự hội nghị hôm nay.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng hoa và biểu trưng của Mặt trận Tổ quốc cho các điển hình tiên tiến.

Đó là các tấm gương: Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hóa, xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu lớn tuổi nhất đã hơn 80 tuổi  nhưng vẫn tràn đầy tâm huyết trách nhiệm , có nhiều đóng góp với các hoạt động của Mặt trận. 

Ông Thào A Bua, dân tộc H Mông, Trưởng Ban công tác Mặt trận bản Dân Quân, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La, đại biểu trẻ nhất tại Hội nghị, đã tích cực tuyên truyền, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu, phòng chống tội phạm ma túy, góp phần mang lại bình yên cho dân bản. 

Thượng tọa Thích Từ Nghiêm, Trưởng Ban trị sự Phật giáo quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền vận động, nhất là thanh thiếu niên tích cực thực hiện nếp sống văn minh đô thị và phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là văn minh trong việc cưới, việc tang. 

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Công ty TNHH phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng. Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Hùng luôn đồng hành cùng MTTQ địa phương tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, trao tặng bò, hiện vật giúp đỡ đồng bào nghèo nhiều địa phương ở 3 miền đất nước, với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng... 

Và còn rất nhiều tấm gương tiêu biểu khác trên toàn quốc trong Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp mà bài viết không thể nêu hết được.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện với các đại biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu dự Hội nghị hôm nay; đồng thời, gửi tình cảm sâu sắc và lời chúc trân trọng nhất tới toàn thể các cụ, các vị, các đồng chí cán bộ làm công tác Mặt trận trong cả nước, những người đã và đang cống hiến trực tiếp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị nhân dân, hợp tác quốc tế, động viên nhân dân nêu cao ý chí tự lực tự cường, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện các mục tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Nhà nước…

Để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ  Việt Nam trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Mặt trận là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân. 

Mặt trận phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cũng là mục tiêu chung của toàn dân tộc. 

Mặt trận phải thực sự là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát triển kinh tế - xã hội luôn là nhiệm vụ trung tâm và then chốt. Mặt trận cần phải tiếp tục tăng cường vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục triển khai tốt các cuộc vận động, cùng với Chính phủ thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ trì phối hợp với các lực lượng xã hội tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đội ngũ cán bộ Mặt trận cần tiên phong, tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý, từ trong các phong trào thi đua yêu nước cần phải kịp thời phát hiện nêu gương điển hình, nhân điển hình rộng khắp để tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Cần tuyên truyền rộng rãi những tấm gương tốt để mọi người dân noi theo. MTTQ  Việt Nam cần chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, thời gian tới, công tác Mặt trận phải không ngừng đổi mới; cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp phải gắn bó sâu sát với đời sống của nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phải được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luôn bổ sung lực lượng mới để tạo ra cách nghĩ mới, cách làm mới sáng tạo không ngừng.

Duy Hiển – Anh Hiếu