Sửa đổi Luật CAND để “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”

16:35 03/05/2018
Sáng 3-5, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 8 để thẩm tra dự án Luật CAND (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự và phát biểu chỉ đạo.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban soạn thảo đã đọc Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi Luật CAND. 

Theo đó, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 của Quốc hội và sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, trong một thời gian ngắn Bộ Công an đã khẩn trương chủ trì, nghiên cứu, soạn thảo dự án Luật CAND (sửa đổi).

Bộ trưởng Tô Lâm đọc Tờ trình tại phiên họp

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, việc ban hành Luật CAND sửa đổi là cần thiết, cấp bách nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn CAND trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật…; sắp xếp tổ chức bộ máy Công an phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng…

Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào những vấn đề trong tổ chức và hoạt động của lực lượng CAND. Trong đó, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của CAND; xây dựng Công an xã chuyên nghiệp; xác định vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp Công an; cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an…

Toàn cảnh phiên họp

Thẩm tra dự án luật, đại diện Thường trực Ủy ban QPAN cơ bản tán thành với những nội dung đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi Luật CAND nhằm kịp thời thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Hồ sơ dự án Luật đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến…

Chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, dự án Luật CAND (sửa đổi) là dự án Luật đặc biệt quan trọng, có liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của lực lượng CAND, vì vậy cần phải đảm bảo tuân thủ Hiến pháp, thống nhất trong hệ thống pháp luật… 

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu, nghiên cứu, chỉnh lý các ý kiến đóng góp tại phiên họp; khẩn trương hoàn thiện để dự án Luật CAND sửa đổi kịp trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 tới đây…


An Quỳnh