Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Thường trực các Ủy ban: Pháp luật; Tư pháp; Kinh tế; Tài chính, Ngân sách; Quốc phòng và An ninh; Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương hoàn chỉnh các dự án luật, các báo cáo giám sát, dự kiến các chương trình xây dựng pháp luật năm 2019 để gửi đến các đại biểu Quốc hội trước kỳ họp đúng thời gian quy định.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu, hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội; đồng thời, gửi Thông báo Kết luận phiên họp đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan để kịp thời có căn cứ hoàn thiện các nội dung kỳ họp.

Đối với hai dự án Luật mà Chính phủ chưa chuẩn bị kịp để trình tại phiên họp này, gồm: Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch (hay còn gọi là một luật sửa 13 luật), Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Ủy ban có liên quan phối hợp chặt chẽ với Chính phủ khẩn trương chuẩn bị để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 5 tới.

Phiên họp thứ 24 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiến sẽ họp từ ngày 14 - 16/5), sẽ là phiên họp cuối để cho ý kiến các nội dung trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. 

Phiên họp này tập trung cho ý kiến nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; ý kiến, kiến nghị cử tri và một số dự án luật, nghị quyết cũng như một số vấn đề quan trọng khác.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tích cực chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan khẩn trương thực hiện tốt nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình để đảm bảo chất lượng các nội dung, cũng như các công tác khác nhằm góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của kỳ họp thứ 5.

Phương Thuỷ