Quốc hội xem xét tăng thời gian chất vấn từ 3-3,5 ngày

18:17 19/12/2016
“Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn lên 3 đến 3,5 ngày để đại biểu có thêm thời gian tranh luận, làm rõ vấn đề nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội” – Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu.

Chiều nay, 19-12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về báo cáo đánh giá Kỳ họp thứ hai và việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc Tờ trình cho biết, dự kiến kỳ họp thứ 3 Quốc hội làm việc 22,5 ngày; trong đó họp phiên trù bị và khai mạc vào thứ hai, ngày 22-5-2017 và bế mạc vào thứ tư, ngày 21-6-2017.

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đọc Tờ trình

Về nội dung, Quốc hội sẽ dành 14,5 ngày xem xét, thông qua 13 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 8  dự án luật. 

Quốc hội dành 7 ngày cho các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, bao gồm: Xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. 

Cùng với đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; UBTVQH báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Về dự án Luật Công an xã và dự án Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã được rút ra khỏi chương trình kỳ họp thứ 2 để Chính phủ có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng dự án. UBTVQH sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan căn cứ tình hình chuẩn bị để sớm khẳng định việc có hay không trình 2 dự án Luật này tại kỳ họp thứ 3.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 và dự án Luật về hội, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội đã thống nhất chưa thông qua 2 dự án luật này, đồng thời sẽ tiếp tục xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 3. Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị UBTVQH chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận tại phiên họp

Để nâng cao chất lượng chuẩn bị các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị UBTVQH xem xét, quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách vào tuần đầu tiên của tháng 4-2017 để cho ý kiến về một số dự án luật quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật quy hoạch, Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật đường sắt (sửa đổi)…

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, qua tổng hợp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội về đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp, nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu tăng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn lên 3 đến 3,5 ngày để đại biểu có thêm thời gian tranh luận, làm rõ vấn đề nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Vì vậy, đề nghị UBTVQH báo cáo Quốc hội cho phép từ Kỳ họp thứ 3 trở đi bố trí 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Đồng ý với quan điểm này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nói: “Cử tri luôn mong muốn bố trí thời gian chất vấn cho thoả đáng nhưng tại Kỳ họp thứ 2 chưa đáp ứng được. Do đó nâng lên từ 3 đến 3,5 ngày là hợp lý. Đây là vấn đề cử tri quan tâm nên cần bố trí nhiều câu hỏi hơn. Chất vấn sẽ thúc đẩy tốt việc các bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện lời hứa và Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình việc tăng thời gian chất vấn lên 3 ngày từ Kỳ họp thứ 3, đồng thời khẳng định tất cả lời hứa trả lời bằng văn bản của các thành viên Chính phủ thì việc giám sát phải nhắc nhở để có báo cáo sớm và công khai. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị nghiên cứu hình thức biểu quyết theo hướng thể hiện công khai, minh bạch quan điểm của từng đại biểu để cử tri biết và đánh giá…

Quỳnh Vinh