Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng và trình nhân sự để bầu Thủ tướng mới

08:35 06/04/2016
Trong phiên làm việc sáng 6-4, Quốc hội sẽ tiến hành các nội dung, thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Mở đầu phiên làm việc buổi sáng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tờ trình cho biết: Tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. 

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nay, do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ XII, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ; Căn cứ điểm 5 của Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Căn cứ điều 88 của Hiến pháp 2013; Căn cứ Điều 11 luật Tổ chức Quốc hội và căn cứ vào Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội đã trở về thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng. Theo lịch, vào 9h sáng nay, Quốc hội sẽ trở lại hội trường để thông qua 4 dự án luật: Luật tiếp cận thông tin; Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi).

Vào buổi chiều, sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Nhân sự để bầu Thủ tướng mới cũng sẽ được Chủ tịch nước trình danh sách đề cử đến Quốc hội trong chiều nay.

V.H