Phát hiện nhiều sai phạm của Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng

08:55 13/04/2018
Theo thông báo kết luận Thanh tra số 408/TB-TTr, ngày 9-4 của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, hiện Sở Tư pháp Lâm Đồng, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 26 người, chiếm 81,25% trong tổng số công chức của sở, gây nên dư luận không tốt.

Giám đốc sở này đã sắp xếp tổ chức của 2 phòng chuyên môn (Phòng Thanh tra và Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật), tất cả đều là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng mà không có các công chức là trái với quy định. Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng còn tiếp nhận, xét tuyển dụng và bố trí bà Trương Thị Huyền Trang có trình độ Cao đẳng Tài chính-Kế toán vào làm việc tại Phòng Công chứng số 5 không đúng quy định.

Ngày 2-8-2016, Giám đốc Sở Tư pháp thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tuyền (huyện Đơn Dương) nhưng không tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi quyết định thành lập. Do đó trong thời gian này, Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tuyền vẫn thực hiện công chứng trái phép cho 80 hồ sơ. Sai phạm tại văn phòng công chứng trên không được Sở Tư pháp xử lý.

Ngày 22-8-2016, Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Tuyền trong khi chưa đủ điều kiện và cho phép văn phòng công chứng này được tạm thời hoạt động từ ngày 1-9-2016 đến hết ngày 30-11-2016 là có biểu hiện cố ý làm trái các quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng đã đưa vào quy hoạch 2 trường hợp, quy hoạch bổ sung 2 trường hợp là lao động hợp đồng sai quy định. Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 28 trường hợp không đủ tiêu chuẩn, trong đó có 1 trường hợp đã nghỉ hưu và 2 trường hợp đã chuyển công tác, có 15 trường hợp tại Sở Tư pháp, 10 trường hợp tại các đơn vị trực thuộc. Có 2 trường hợp là hợp đồng lao động là bà Nguyễn Thị Hương Thùy và bà Nguyễn Thị Ngọc Trường, Phó Trưởng phòng Công chứng số 3 chưa được bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, lý luận chính và chưa được tuyển dụng vào viên chức…

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng đã chi phụ cấp công vụ từ tháng 6-2012 đến hết tháng 12-2017 cho các trường hợp không đủ điều kiện thụ hưởng với số tiền trên 100 triệu đồng. Trong năm 2014, 2015 và tháng 1-2016, chi cho thuê xe đi công tác không đúng đối tượng gần 600 triệu đồng…

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Sở Tư pháp có biểu hiện cố ý làm trái, thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện đúng quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; không xử lý, tham mưu xử lý những sai phạm của các đơn vị thuộc quyền quản lý của sở…

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định trách nhiệm của ông Nguyễn Tạo (giữ chức Giám đốc trong thời kỳ thanh tra từ tháng 5-2014 đến tháng 9-2016, là Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp từ tháng 4-2015 đến tháng 11-2016) thực hiện không đúng quy định trong việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển các công chức, viên chức và hợp đồng lao động...

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng xác định trách nhiệm đối với những người có liên quan như Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các Trung tâm trực thuộc, các trưởng phòng đã để xảy ra những sai phạm, tồn tại ở sở này trong thời gian dài.

Trước hàng loạt sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và các cá nhân có liên quan, đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý theo quy định.

Khắc Lịch
.
.
.