Nhiều cán bộ huyện Phong Điền được bổ nhiệm chưa đúng quy định

08:54 26/09/2018
Thanh tra TP Cần Thơ vừa có kết luận về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại huyện Phong Điền. Theo kết luận thanh tra, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng công chức, viên chức tại huyện Phong Điền chưa đủ chuẩn theo quy định.

Cụ thể, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thể thao huyện, thời điểm bổ nhiệm thiếu chứng chỉ Anh Văn; Phó trưởng Phòng Văn hóa - thể thao, Phó trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo và Chánh Thanh tra tại thời điểm bổ nhiệm thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng thiếu chứng chỉ tin học và Trưởng phòng NN-PTNT thiếu chứng chỉ ngoại ngữ khi được bổ nhiệm. Phó trưởng Phòng TN-MT, tại thời điểm bổ nhiệm thiếu bằng trung cấp chính trị…

Ngoài ra, Thanh tra thành phố còn phát hiện nhiều sai sót trong việc thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường các dự án bị ảnh hưởng do Nhà nước thu hồi giai đoạn 2015 đến 2017; thiếu sót trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; thiếu sót thẩm định phê duyệt quyết toán một số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phong Điền rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và những hạn chế, thiếu soát nêu trong kết luận thanh tra.

Như Anh