Theo đó, Huyện ủy Tri Tôn đã thống nhất ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức “cách tất cả chức vụ trong Đảng” nhiệm kỳ: 2010 – 2015, 2015 - 2020 đối với ông Nguyễn Hữu Chi, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ văn phòng HĐND-UBND, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ba Chúc; ông Đặng Văn Hải, Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Ba Chúc; ông Nguyễn Văn Sang, Phó Bí thư chi bộ quân sự, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Ba Chúc. 

Được biết, đầu năm 2018, ông Chi, Hải và Sang bị người dân tố cáo về việc sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để thăng tiến. 

Ngay sau đó, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn vào cuộc kiểm tra và ban hành quyết định kỷ luật.

Trần Lĩnh