Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An khai gian trình độ đại học

15:06 19/10/2020
Sau khi Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức ảnh cáo, một Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An đã bị miễn nhiệm chức vụ chính quyền

Ngày 19/10, ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành quyết định số 1822/QĐ-UBND về việc  phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Ngọc Thanh kể từ ngày ký.

Trước đó vào giữa tháng 7/2020, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ đối với ông Phạm Ngọc Thanh

Theo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên cho thấy, trong thời gian 1996-1997 ông Phạm Ngọc Thanh kê khai lý lịch đảng, lý lịch công chức về trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đại học Tài chính – Kế toán nhưng thực tế ông Thanh chưa có văn bằng tốt nghiệp đại học.

 Không chỉ thiếu trung thực mà đến năm 2012 ông Thanh thừa biết bản thân không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định nhưng vẫn tham gia ứng cử, nhận đề cử để được bầu giữ các chức vụ chủ chốt của các tổ chức đoàn thể, cấp ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

Do bị kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo nên ông Phạm Ngọc Thanh không được tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy An nhiệm kỳ 2020-2025.


P.V