Theo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên cho thấy, trong thời gian 1996-1997 ông Phạm Ngọc Thanh kê khai lý lịch đảng, lý lịch công chức về trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đại học Tài chính – Kế toán nhưng thực tế ông Thanh chưa có văn bằng tốt nghiệp đại học.

 Không chỉ thiếu trung thực mà đến năm 2012 ông Thanh thừa biết bản thân không đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định nhưng vẫn tham gia ứng cử, nhận đề cử để được bầu giữ các chức vụ chủ chốt của các tổ chức đoàn thể, cấp ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước.

Cùng thời điểm này, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Tiến Dũng, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Khi đang giữ các chức vụ huyện ủy viên huyện ủy Tuy An, Bí thư Đảng ủy xã An Mỹ, Trưởng phòng văn hóa – thông tin huyện Tuy An trong các năm 2008-2009, ông Dũng thiếu trung thực trong việc kê khai nguồn gốc sử dụng đất. 

Cụ thể là cá nhân và gia đình ông Dũng không thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất rừng sản xuất nhưng vị cán bộ này vẫn “lách luật” kê khai để được UBND huyện Tuy An giao đất và cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 125.203m2 không đúng quy định của Luật đất đai 2003. 

Mặt khác, từ năm 2014-2020, ông Dũng kê khai tài sản, giải trình nguồn gốc, biến động tài sản và thu nhập không đầy đủ, không kịp thời là thiếu gương mẫu, chấp hành không nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập.

 Được biết cả hai ông Phạm Ngọc Thanh và Lê Văn Tiến Dũng đều không được tái cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tuy An nhiệm kỳ 2020-2025.


Hữu Toàn