Mặt trận Tổ quốc là cầu nối, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước

18:11 30/07/2019
Ngày 30-7, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương ( UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc ( MTTQ) Việt Nam lần thứ mười (khóa VIII). Hội nghị nhằm cho ý kiến vào các văn bản quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm, cùng đại biểu một số ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, Hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiến hành thảo luận, cho ý kiến cuối cùng vào các dự thảo văn bản, những nội dung cơ bản nhất, quyết định sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX chuẩn bị diễn ra sắp tới. 

Ngày 29-7-2019, Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 17 đã thành công tốt đẹp, cùng với kết quả Hội nghị này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ hoàn chỉnh các nội dung và tiếp tục xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội…

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến lần cuối vào các dự thảo văn bản trình Đại hội như: Dự thảo Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ; Chương trình, Quy chế của Đại hội; sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản tán thành tiêu đề, bố cục, chủ đề của Báo cáo chính trị; đồng thời góp ý toàn diện về nội dung, các chương trình trọng tâm, rà soát, bổ sung, sửa đổi một số điều trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần IX tới đây, không chỉ kế thừa mà cần tiếp tục thể hiện bước đổi mới mạnh mẽ, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới. 

Theo đồng chí Trương Thị Mai, Đại hội sắp tới không chỉ xác lập mục tiêu công tác Mặt trận cho năm 2025, mà còn là mục tiêu cho năm 2030 và những năm tiếp theo, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

Do đó, Đảng cần có sự ủng hộ, đồng lòng, chung sức chung lòng, đoàn kết của nhân dân để cùng nhau vượt qua các thách thức, tận dụng các cơ hội để vươn tới các mục tiêu cao hơn.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cho rằng, nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã có nhiều đóng góp to lớn, quan trọng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân; quan tâm cụ thể, thiết thực đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; tạo được sự đồng thuận, phát huy được dân chủ và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn; tích cực tham gia vào các hoạt động góp ý kiến, giám sát, phản biện để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; trên cơ sở đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Mặt trận đã góp phần quan trọng, trở thành cầu nối, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước trong điều kiện đất nước có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đan xen.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 10.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt  Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các ý kiến đóng góp sâu sắc của các đại biểu tại Hội nghị, từ đó giúp cho các tiểu ban từng bước hoàn chỉnh văn kiện Đại hội. 

Trên cơ sở các ý kiến, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các tiểu ban tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện và đăng tải Báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia góp ý.

Giai đoạn tới, nhiệm vụ về công tác Mặt trận ngay càng nặng nề với yêu cầu ngày càng cao hơn, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn các đại biểu dù ở cương vị nào vẫn tiếp tục mang tâm huyết, kinh nghiệm, trí tuệ của mình để giúp cho công tác Mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn, để khối đại đoàn kết ngày càng được tăng cường, củng cố vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, trước mắt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX sắp tới.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20-9. Phiên khai mạc chính thức vào lúc 9h ngày 19-9, phiên bế mạc chiều ngày 20-9

Anh Minh – Diệp Vinh
.
.