Lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt bảo đảm ANTT

Thứ Năm, 19/12/2019, 13:30
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương, sáng 19-12. Hội nghị được tổ chức định kỳ để đánh giá toàn diện các mặt công tác của lực lượng CAND năm 2019 và định hướng chương trình công tác trọng tâm năm 2020, từ đó tổng kết triển khai tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.


Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

 Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo các văn bản chuẩn bị Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày các nội dung chính đưa ra Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2019 trong Đảng bộ Công an Trung ương;

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của Bộ trưởng Tô Lâm, các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương dự Hội nghị đã thảo luận, đánh giá tình hình an ninh, trật tự (ANTT) nổi lên và những kết quả công tác nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2019; định hướng một số mặt công tác lớn của Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo trong năm 2020.

Đồng thời, đánh giá kết quả nổi bật sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong CAND; Báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trình bày báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu lên những thành tựu nổi bật của đất nước năm 2019, trong đó tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, là năm thứ hai liên tiếp các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét.

Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng GDP cả năm ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt những kết quả cụ thể, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh; vị thế, vai trò của đất nước được nâng cao...

Thủ tướng cho rằng, đạt được những kết quả nêu trên là do sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng CAND.

Toàn cảnh hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CAND, đặc biệt đã làm tốt hơn, hiệu quả hơn, có nhiều điểm mới, đột phá trong tham mưu chiến lược với Đảng và Nhà nước về những vấn đề cơ bản, quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nước.

Chủ động bảo đảm an ninh từ xa, giữ vững an ninh, chính trị của đất nước. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí; công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống cháy nổ được tăng cường...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương lực lượng CAND đã chủ động xây dựng và phối hợp triển khai thực hiện quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chỉ đạo một số nội dung trong tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND cần tiếp tục làm quyết liệt hơn nữa việc bố trí, sắp xếp lại lực lượng cho hợp lý, như phương châm đặt ra khi thực hiện Đề án tổ chức bộ máy mới là “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ chiến sỹ; có chính sách phù hợp, động viên anh em làm việc tại cơ sở, vì đây là lực lượng rất vất vả, trực tiếp va chạm nhiều việc. Thủ tướng nêu rõ, Bộ Chính trị đã có chủ trương về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, do đó lực lượng CAND cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương triển khai và hoàn thành ngay trong quý I-2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng lưu ý cần lựa chọn thật tốt nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2026, trong đó phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”.

Thủ tướng nhắn nhủ lực lượng CAND phát huy vai trò và đóng góp tích cực để Đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và lành mạnh hơn các năm khác...


Quỳnh Vinh
.
.
.