Lắng nghe nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân

07:11 15/12/2018
Ngày 14-12, tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 (gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ).


Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2018, đại biểu 5 tỉnh trong Cụm thi đua đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động, từ đó tạo sức lan tỏa trong triển khai 5 chương trình hành động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra, trong đó, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với những cách làm sáng tạo là điểm nhấn của công tác Mặt trận.

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận của 5 thành phố trong năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, những kết quả này đã góp phần vào thành công chung về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của các thành phố trong Cụm thi đua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Mặt trận 5 thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế tại địa phương, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã đổi mới lề lối làm việc, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua với nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay; việc chủ động lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được quan tâm, đã góp phần phòng ngừa các tình huống phức tạp phát sinh, cơ bản không để xảy mất trật tự trị an...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý, năm 2019, điểm nhấn của công tác Mặt trận là phải tăng cường giám sát, phản biện xã hội và đưa các chương trình đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Trong công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố bám sát Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào tháng 9-2019.

Diệp Vinh - Anh Minh