Kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

22:36 26/12/2020
Sáng 26/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự lễ kỷ niệm có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu I...

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã ôn lại sự kiện lịch sử ngày 6/1/1946 khi cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta diễn ra trên phạm vi cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, với những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Nhiều cá nhân, tập thể được tôn vinh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Cuộc Tổng tuyển cử thành công, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu sự ra đời của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, thành lập một Chính phủ thống nhất, ban hành một bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ.

Thắng lợi đó khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng yêu nước và ý thức chính trị của nhân dân ta trong những thời gian đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Quốc hội nước ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Thái nay là Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, được nhân dân và cử tri tin tưởng.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ động bám sát, triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của địa phương tổ chức linh hoạt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực: công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp xúc cử tri, công tác dân nguyện, tham gia kỳ họp Quốc hội...

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động, phối hợp, tham mưu, phục vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hoàng Thảo Nguyên