Ký giao ước thi đua năm 2020 cụm thi đua Tây Nam bộ

14:32 28/02/2020
Ngày 28/2, tại Cà Mau diễn ra Hội nghị "Tổng kết giao ước thi đua năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020 Cụm thi đua Tây Nam bộ". 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, trao Cờ luân lưu Cụm trưởng cho tỉnh Hậu Giang. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao kết quả thi đua của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ. Trong đó, đáng ghi nhận là phong trào thi đua giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của vùng Tây Nam bộ chỉ còn khoảng 3%.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhắc nhớ vai trò quan trọng của người đứng đầu. Nơi nào người đứng đầu chưa quan tâm thì phong trào thi đua chưa hiệu quả. Những vấn đề đặt ra mà các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ cần lưu ý, gồm: Già hóa dân số; mất cân bằng giới tính; bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, ly hôn; hay vấn đề cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; di cư lao động; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc... vẫn cao. 

Thời gian tới, các tỉnh phải giải quyết được vấn đề lao động - việc làm, làm sao để người dân “ly nông nhưng bất ly hương”. Xây dựng nông thôn mới phải đi vào thực chất, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu.  

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ cần tập trung làm tốt công tác thi đua gắn liền với nhiệm vụ chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị. 

“Các địa phương cần quan tâm công tác thi đua khen thưởng trong năm 2020, làm gì cũng phải tập trung vào nhiệm vụ chính trị. Văn kiện Đại hội chúng ta đã xác định và dự kiến văn kiện Đại hội thứ XIII tới cũng vẫn xác định: Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; công tác phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng, phát triển văn hóa là nền tảng của xã hội và nhiệm vụ an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ trọng điểm, thường xuyên. Chính vì thế, nhiệm vụ thi đua cũng phải thực hiện theo các yêu cầu đấy”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định.

Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2020 do tỉnh Hậu Giang làm Cụm trưởng, các tỉnh Kiên Giang, Đồng Tháp làm Cụm phó.

Văn Đức