Ký Thông cáo chung Đại hội đồng AIPA lần thứ 41

10:21 10/09/2020
Sáng nay, 10/9, Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 họp phiên toàn thể thứ hai bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 2020 để thông qua 6 báo cáo của các phiên họp trong khuôn khổ hoạt động của Đại hội đồng. Gồm báo cáo của Ủy ban Chính trị, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Tổ chức, Hội nghị Nghị sỹ trẻ AIPA, Hội nghị Nữ nghị sỹ AIPA.


Giảm tác động về mặt kinh tế của đại dịch đến các ngành, nghề

Theo đó, tại cuộc họp, Uỷ ban Chính trị đã thảo luận về dự thảo Nghị quyết với chủ đề “Ngoại giao Nghị viện vì hoà bình, an ninh bền vững của ASEAN”. Đây là Nghị quyết tổng hợp nội dung của các Nghị quyết đề xuất của Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam cũng như các gợi ý, đóng góp của tất cả các Nghị viện thành viên AIPA. 

Mặc dù đạt được thống nhất về hầu hết các nội dung trong dự thảo Nghị quyết, do còn quan điểm khác biệt giữa hai Nghị viện thành viên về 2 đoạn số 9 và 10, cuộc họp đã không đạt được đồng thuận về toàn bộ dự thảo Nghị quyết. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 2020 chủ trì Phiên họp toàn thể lần thứ 2.

Phiên họp của Ủy ban Kinh tế đã thông qua Nghị quyết về Vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19. Ủy ban quyết nghị ủng hộ việc triển khai các sáng kiến của ASEAN nhằm chủ động và kịp thời ứng phó, đồng thời phối hợp khu vực để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm sự ổn định tài chính, kinh tế vĩ mô và từng bước khôi phục hoạt động kinh tế trong trạng thái bình thường mới. 

Ủy ban kêu gọi các nước thành viên ASEAN duy trì các biện pháp phòng ngừa ứng phó với đại dịch COVID-19, ban hành những chính sách về giáo dục, việc làm và cải thiện hệ thống y tế công, đồng thời, thực hiện các biện pháp chính sách phù hợp nhằm giảm tác động về mặt kinh tế của đại dịch COVID-19 đến các ngành, nghề chịu tác động mạnh nhất trong ASEAN, bao gồm ngành vận chuyển, du lịch, bán lẻ, sản xuất và ngành dịch vụ khác...

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác, Phiên họp của Ủy ban Xã hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo Hội nghị Hội đồng AIPA về hiểm họa ma túy lần thứ ba (AIPA CODD 3) kèm theo Nghị quyết về Biến lời nói thành hành động hướng tới một Cộng đồng ASEAN không có ma túy. 

Hội nghị này đã được Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến vào ngày 29/6/2020, thể hiện mối quan tâm và sự nỗ lực hành động chung của các Nghị viện thành viên AIPA trong xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng trong phòng, chống ma túy vì sự phát triển bền vững, an toàn, lành mạnh cho mọi người. 

Phiên họp cũng thông qua Nghị quyết về thông qua Báo cáo kèm theo Nghị quyết Hội nghị về Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục và văn hóa vì sự phát triển bền vững; Nghị quyết về nâng cao vai trò của AIPA trong việc hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19.

Trao tặng Giải thưởng cống hiến xuất sắc AIPA cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng

Có 15 nghị quyết đã được thông qua tại Phiên họp của Ủy ban Tổ chức, gồm: Nghị quyết về Báo cáo tài chính của Ban Thư ký AIPA năm tài chính 2019-2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách cho Ban Thư ký AIPA, quỹ đặc biệt và dự toán ngân sách bổ sung 2020-2021; Nghị quyết về Báo cáo hoạt động của Ban Thư ký năm tài chính 2019-2020; Nghị quyết về công nhận Nghị viện Norway là Quan sát viên của AIPA; Nghị quyết về công nhận Hạ viện Morocco là Quan sát viên của AIPA; Nghị quyết về sự tham gia của Nghị sĩ trẻ AIPA vào xây dựng cộng đồng ASEAN; Nghị quyết về di dời trụ sở Ban Thư ký AIPA;

Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội trình bày báo cáo phiên họp các Ủy ban của Đại hội đồng.

Nghị quyết về gia hạn hợp tác giữa Freeland và Ban Thư ký AIPA; Nghị quyết về gia hạn hợp tác giữa AIPA và ERIA; Nghị quyết về thiết lập chương trình hợp tác chung giữa AIPA và ICCF; Nghị quyết về Trao tặng Giải thưởng cống hiến xuất sắc AIPA cho Bà Pany Yathotou, Chủ tịch Quốc hội Lào; Nghị quyết về Trao tặng Giải thưởng cống hiến xuất sắc AIPA cho Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCNViệt Nam; Nghị quyết về cảm ơn sự hỗ trợ của Hạ viện Indonesia đối với Ban Thư ký AIPA; Nghị quyết về Đánh giá cao sự đóng góp của Bà Nguyễn Thị Kim Ngân với vai trò là Chủ tịch AIPA 2020; Nghị quyết về Thời gian và Địa điểm của Đại hội đồng AIPA lần thứ 42.

Đối với dự thảo Nghị quyết về “Quy trình Thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA”, Ủy ban chưa thông qua nghị quyết này và yêu cầu Ban Thư ký AIPA tuân thủ đúng quy trình thủ tục trình Đại hội đồng tiếp theo xem xét thông qua. Ủy ban nhất trí chưa thông qua dự thảo Nghị quyết về “Hướng dẫn và Quy trình Đối thoại AIPA-ASEAN” và đề nghị Ban Thư ký AIPA trao đổi với Ban Thư ký ASEAN hoàn thành thủ tục nội bộ để tiến hành hoạt động này tại kỳ họp Đại hội đồng tiếp theo.

Toàn cảnh phiên họp.

Tại Hội nghị Nữ nghị sỹ AIPA,các đại biểu đã nghe các Nghị viện thành viên chia sẻ bài học tốt, kinh nghiệm hay cũng như những thách thức, khó khăn của các quốc gia nhằm tăng cường hợp tác và cùng tìm giải pháp vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng. Hội nghị cũng kêu gọi các Nghị viện thành viên AIPA phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của ASEAN để tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy việc làm bền vững và tăng thu nhập cho lao động nữ; tăng cường an sinh xã hội, bao gồm cả tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề, dành cho phụ nữ và trẻ em gái. 

Ký Thông cáo chung thông qua chữ ký điện tử.

Tại Hội nghị Nghị sỹ trẻ AIPA, các đại biểu đồng thuận cao về các nội dung của dự thảo Nghị quyết về “Sự tham gia của nghị sĩ trẻ AIPA vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”. Hội nghị ủng hộ và hoan nghênh sáng kiến của Quốc hội Việt Nam về việc thành lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA được tổ chức trong khuôn khổ các kỳ Đại hội đồng AIPA. Đồng thời nhất trí việc thành lập một Ủy ban đặc biệt gồm Ban Thư ký quốc gia các nghị viện thành viên AIPA phối hợp với Ban Thư ký AIPA soạn thảo Quy trình thủ tục của Hội nghị để xem xét thông qua trong kỳ Đại hội đồng AIPA tiếp theo.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện các Đoàn cũng đã ký Thông cáo chung thông qua chữ ký điện tử.

Quỳnh Vinh - Xuân Trường