Họp Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018

17:53 03/05/2018
Sáng ngày 3-5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đã diễn ra cuộc họp lần thứ nhất Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 (WEF ASEAN 2018) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức. 

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức gồm đại diện các Bộ, ngành và địa phương liên quan. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị WEF ASEAN là một trong những hoạt động đối ngoại quan trọng của đất nước trong năm 2018; nêu rõ mục đích tổ chức Hội nghị nhằm củng cố, nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam, quảng bá Việt Nam đến các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, tạo cơ hội nắm bắt xu thế phát triển của thế giới và khu vực. 

Để bảo đảm tổ chức Hội nghị trọng thị, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả tổng thể về chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các Tiểu ban, các thành viên Ban Tổ chức cần quan tâm, chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội nghị; đề nghị các Tiểu ban sớm xây dựng các đề án, kế hoạch, lộ trình và phân công cụ thể cho từng thành viên; phối hợp, trao đổi và thống nhất với phía WEF các vấn đề cụ thể về nội dung, lễ tân, tuyên truyền, an ninh, vật chất- hậu cần…

Thứ trưởng thường trực Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại cuộc họp.

Hội nghị WEF ASEAN, trước đây là Hội nghị WEF Đông Á, là một diễn đàn lớn và có uy tín trong khu vực, thu hút sự tham dự của lãnh đạo nhiều nước trong và ngoài khu vực, nhiều tổ chức quốc tế lớn và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới. Hội nghị WEF ASEAN năm 2018 với chủ đề “Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” sẽ diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng của nước ta trong năm 2018. Việc tổ chức thành công Hội nghị này sẽ mang lại ý nghĩa nhiều mặt về chính trị, đối ngoại, kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước.

* Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018 do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban Tổ chức, thành viên gồm đại diện các Bộ, ngành, địa phương liên quan. Ban Tổ chức gồm các Tiểu ban Nội dung, Lễ tân, Tuyên truyền - Văn hóa, An ninh- Y tế, Vật chất- Hậu cần và Ban Thư ký. Ban Tổ chức có chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018; phân công, đôn đốc và phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Hội nghị.


Tiên An