Hơn 62 tỷ đồng ủng hộ quỹ “Toàn dân phòng chống dịch COVID-19”

17:54 24/03/2020
Theo số liệu từ Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia 1407, tính đến chiều ngày 24/3, đã có 953.397 tin nhắn ủng hộ được gửi tới Cổng nhân đạo quốc gia 1407. Đây là số lượng tin nhắn ủng hộ được gửi tới chương trình “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.


Như vậy, sau 5 ngày phát động, đã có 62,4 tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ được gửi tới chương trình. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Để thực hiện việc quyên góp cho chương trình, người dân trên cả nước có thể nhắn tin theo cú pháp: CV gửi 1407, trong đó, n là số lượng tin nhắn ủng hộ trong lần nhắn tin. Số lượng tin nhắn trong một lần nhắn tin giới hạn từ 1-100. 

Với mỗi tin nhắn, chủ thuê bao di động sẽ đóng góp tối thiểu 20.000 đồng. Việc tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ được thực hiện liên tục cho đến hết ngày 18/6.

H.Quân