Hơn 459 nghìn lượt dự thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo tuần thứ 6

07:03 05/05/2020
Trong tuần thứ 6 của cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" trên mạng VCNET, đã có 241.311 người thi, 459.682 lượt thi, 52.576 người trả lời đúng. Mười tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 6 gồm: Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Yên Bái, Lâm Đồng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, TP Đà Nẵng, Nam Định.

Giải Nhất cuộc thi tuần thứ 6 thuộc về thí sinh Phạm Văn Mạnh (xã Hưng Đông, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Hai giải Nhì thuộc về các thí sinh Nguyễn Văn Nhanh (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Doãn Báu (xóm 2, Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh). Năm giải Ba thuộc về các thí sinh: Nguyễn Hà Thanh (Giáo viên trường THPT Lê Hữu Trác, Hương Sơn, Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Thành (xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận); Phan Khắc Bách (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Hồng Ngân (Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh); Phạm Hùng (Trường Sĩ quan Pháo binh, TP Hà Nội).

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 / 1-8-2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" trên mạng VCNET. Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 / 1-8-2020) nhằm nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Cuộc thi cũng góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

PV