Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá, năm 2019 đã hoàn thành tốt một khối lượng lớn công tác tuyên giáo, trong đó có những nhiệm vụ hệ trọng, nặng nề, chưa có tiền lệ, có tính nhạy cảm chính trị sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy động lực tinh thần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu lớn của năm 2019.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Điểm lại những mặt nổi bật của công tác tuyên giáo trong năm qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, công tác tham mưu của hệ thống tuyên giáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng đã thể hiện rõ phương châm “đi trước mở đường” cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mau chóng đi vào đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì triển khai 14 Đề án, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; một số Đề án có chất lượng, được đánh giá cao, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết và ban hành văn bản chỉ đạo mới…

Công tác tuyên giáo đã chủ động trong chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện các ngày lễ lớn với nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó có những sự kiện có tính nhạy cảm, liên quan tới cả tuyên truyền đối nội, đối ngoại với nội dung, hình thức, mức độ phù hợp, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Cụ thể như tuyên truyền kỷ niệm 40 năm chiến thắng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot; 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân, cán bộ đảng viên về nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc vào khu vực Bãi Tư Chính hoạt động, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đặc biệt đã tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên khắp cả nước.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo trình bày tham luận tại hội nghị.

Công tác khoa giáo được triển khai bài bản, đồng bộ, chất lượng, có chuyển biến rõ nét. “Lĩnh vực này có vai trò rất quan trọng, có tác động sâu sắc tới toàn xã hội mà nếu không tham mưu, tham gia xử lý kịp thời sẽ dễ có nhiều vụ việc phức tạp phát sinh hoặc bị các thế lực thù địch lợi dụng cung cấp thông tin giả, sai sự thật, gây ảnh hưởng tới xã hội”, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá. Ngành tuyên giáo đã tổng kết, sơ kết 3 Chỉ thị trên lĩnh vực khoa giáo. Công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, gắn với đời sống thực tiễn, các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường…

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin của thế lực thù địch có nhiều chuyển biến, tích cực. Bước đầu áp dụng các biện pháp gỡ bỏ thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật trên môi trường Internet tại Việt Nam. Tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, bước đầu đối thoại, đấu tranh xử lý các đảng viên có thông tin sai trái trên mạng xã hội…

Về phương hướng thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2021), là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm mà đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó có kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành tuyên giáo.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành tuyên giáo năm tới là tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, công tác tuyên giáo góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. “Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của năm 2020. Tiếp tục sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong ngành Tuyên giáo, hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị của ngành Tuyên giáo tiến tới Đại hội XIII của Đảng”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu ngành Tuyên giáo chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để hình thành điểm “nóng” đe dọa đời sống chính trị, xã hội, không để ảnh hưởng tới Đại hội đảng các cấp. Tiếp tục tham mưu các cấp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Nâng cao chất lượng hiệu quả, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

“Thực tế cho thấy càng sát đại hội Đảng, các thế lực thù địch càng gia tăng các hoạt động chống phá, ngành Tuyên giáo phải là lực lượng nòng cốt kết nối với các cơ quan, tăng cường phối hợp, chủ động đấu tranh, kịp thời ngăn chặn tin xấu, độc trên môi trường mạng xã hội”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị nâng cao hoạt động động hiệu quả của các cơ quan báo chí; nâng cao chỉ đạo định hướng trong hoạt động báo chí xuất bản, sớm thực hiện quy hoạch báo chí; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; đổi mới sâu sắc, quyết liệt hơn nữa trên lĩnh vực khoa giáo, văn hoá, văn nghệ; tham mưu trúng và đúng những vấn đề mà công tác khoa giáo đang đặt ra; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo...


Quỳnh Vinh