Hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN được tổ chức trực tuyến

13:30 17/11/2020

Sáng 17/11, Hội nghị quan chức cấp cao năng lượng trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM) lần thứ 38 đã diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. 

Tại Hội nghị quan chức cấp cao năng lượng trù bị một lần nữa xem xét lại các vấn đề chính về năng lượng của khu vực ASEAN, đặc biệt nội dung và kế hoạch thực hiện của Chương trình APAEC giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến các hoạt động hợp tác về năng lượng với các đối tác quốc tế, đặc biệt  sẽ cùng nhau thống nhất Dự thảo Tuyên bố chung của Bộ trưởng tại Hội nghị AMEM. 

“Tôi hy vọng rằng, cuộc họp ngày hôm nay chúng ta sẽ đạt được sự đồng thuận, thống nhất về các vấn đề năng lượng để trình thông qua tại Hội nghị AMEM 38. Theo tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Năng lượng lần thứ 38.” Trưởng đoàn đại diện Việt Nam nhấn mạnh.

Toàn cảnh trực tuyến Hội nghị Quan chức cấp cao năng lượng trù bị 

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm năng lượng ASEAN và Ban Thư ký ASEAN đã điều phối hoạt động kết nối giữa các nước để thống nhất các nội dung nói trên. Bên cạnh đó, Ban Thư ký ASEAN và Trung tâm Năng lượng ASEAN đã hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện các nội dung về năng lượng trước khi trình tại Hội nghị AMEM 38.

Hội nghị AMEM 38 và các hội nghị liên quan là dịp để các Bộ trưởng trao đổi, thảo luận và thông qua Kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN (APAEC) giai đoạn 2.

Hội nghị AMEM 38 và các hội nghị liên quan là dịp để các Bộ trưởng trao đổi, thảo luận và thông qua Kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN (APAEC) giai đoạn 2 với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và tăng cường khả năng phục hồi thông qua đổi mới và hợp tác hơn”. Các nước thành viên ASEAN thống nhất đưa mục tiêu đến năm 2025 đạt tỉ lệ năng lượng tái tạo trong khu vực là 23% và giảm cường độ năng lượng xuống 32%.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38 (AMEM 38) và các Hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20/11/2020 tại Hà Nội, Việt Nam. Cuộc họp AMEM lần thứ 38 là một trong những Hội nghị quan trọng nhất năm 2020 về năng lượng của các nước ASEAN.


Lưu Hiệp