Hội đồng nhân dân TP HCM thông qua nhiều quyết sách quan trọng

09:09 17/03/2018
Kết thúc kỳ họp bất thường HĐND TP HCM, khóa IX đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về nhiều vấn đề quan trọng, nổi cộm của thành phố.

Trong phiên bế mạc kỳ họp bất thường vào ngày 16-3, HĐND TP HCM, khóa IX đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về các vấn đề như biên chế đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của thành phố năm 2018; thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học về làm việc tại thành phố; Nghị quyết về 2 dự án đầu tư công nhóm A sử dụng vốn ngân sách; tăng phí bảo vệ môi trường; tăng phí dừng đậu ôtô dưới lòng đường.

Công chức, viên chức tại TP HCM phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được hưởng thu nhập tăng thêm.

Theo Nghị quyết của HĐND thành phố, việc chi trả thu nhập tăng thêm sẽ không cào bằng, mà chỉ những cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các tổ chức chính trị và chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ không chuyên trách ở cấp phường xã, thị trấn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm mới được hưởng khoản thu nhập tăng thêm ở mức tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ; mốc thời hạn được xem xét để được hưởng khoản thu nhập tăng thêm này bắt đầu được tính từ ngày 1-4. 

Việc đánh giá kết quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức sẽ có các tiêu chí rõ ràng và được giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

Về vấn đề tăng mức thu phí dừng đỗ ôtô dưới lòng đường, HDND giao UBND thành phố tổ chức thu lũy tiến theo giờ với mức thu từ 25 ngàn đồng đến 30 ngàn đồng mỗi giờ đậu xe. 

Việc tổ chức thu phí dừng, đỗ xe ôtô chỉ thực hiện từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm, ngoài khung giờ này, thành phố sẽ không thu phí và thời gian bắt đầu thu phí được thực hiện từ ngày 1-6.

 Liên quan đến vấn đề tăng phí bảo vệ môi trường, HĐND thành phố cũng quyết định các cơ sở sản xuất, chế biến có tổng lượng nước thải dưới 5m3/ngày đêm phải nộp phí cố định là 1,5 triệu đồng/năm. Những cơ sở có tổng lượng nước thải từ 5m³/ngày đêm trở lên thì sẽ áp dụng thêm hệ số K về lưu lượng nước thải...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM, Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, quyết định chủ trương đầu tư công dự án nhóm A là rất quan trọng đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao của thành phố. 

Quyết định tăng thu phí với lĩnh vực cần bảo vệ môi trường và quyết định tăng thu phí dừng đỗ xe dưới lòng đường không chỉ là vấn đề tăng ngân sách, mà quan trọng là nhằm điều chỉnh hành vi, góp phần lập lại trật tự đô thị, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. 

Với áp lực, cường độ, năng suất làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của một thành phố đặc biệt, thì việc tăng thu nhập một cách hợp lý nhằm động viên, tạo động lực mới cho nguồn nhân lực - lực lượng đóng góp quan trọng trong thực hiện nghị quyết, phục vụ nhân dân, trong xây dựng và phát triển thành phố.

Đ.Thắng