Hỗ trợ khẩn cấp gạo dự trữ quốc gia cho nhân dân Quảng Bình

10:45 25/10/2016
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký công văn trình Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp tạm ứng gạo dự trữ quốc gia (DTQG) để hỗ trợ khẩn cấp cứu đói cho nhân dân các địa phương.


Cụ thể, để kịp thời hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin hỗ trợ tỉnh 5.000 tấn gạo.

Trong tình thế cấp bách, UBND tỉnh Quảng Bình có đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho tỉnh tạm ứng 500 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân những vùng bị ngập sâu, thiệt hại nặng.

Khi có quyết định hỗ trợ gạo từ Chính phủ, tỉnh Quảng Bình sẽ hoàn trả số gạo nói trên.

Để bảo đảm giải quyết đề nghị tạm ứng 500 tấn gạo để tỉnh Quảng Bình hỗ trợ cứu đói khẩn cấp cho người dân những vùng bị ngập sâu, thiệt hại nặng trong khi chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất cấp tạm ứng 500 tấn gạo từ nguồn DTQG cho tỉnh Quảng Bình để địa phương hỗ trợ cứu đói khẩn cấp cho người dân vùng bị ngập sâu, thiệt hại nặng.

Với các địa phương khác cũng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 7, nếu có đề xuất, Bộ Tài chính cũng sẽ có tạm ứng tương tự.

H.A