Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc

11:18 14/05/2019

Sáng 14-5, tại thị xã Gia Nghĩa, Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh uỷ Đắk Nông đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”.


Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban tổ chức hội thảo. Tham dự hội thảo còn có đại biểu các cơ quan Trung ương, đại diện cơ quan Bộ Quốc phòng, các nhà khoa học, các tướng lĩnh, cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, công tác trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Thông qua hội thảo nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu CNXH, lòng tự hào dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ; tinh thần quật khởi, truyền thống đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm cho biết, cách đây 60 năm, trước yêu cầu đẩy mạnh cuộc đấu tranh cách mạng tại miền Nam, Bộ Chính trị, Ban Chấo hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định mở tuyến vận tải chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Đây là chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trong suốt 16 năm (từ 1959 đến 1975), các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Trường Sơn cùng lực lượng thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến và nhân dân các địa phương luôn nêu cao quyết tâm “đánh địch mà đi, mở đường mà tiến” đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ, đánh bại mọi thủ đoạn đánh phá, ngăn chặn khốc liệt của kẻ thù; tổ chức, xây dựng, bảo vệ tuyến đường chi viện chiến lược, vận chuyển sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc XHCN cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thực sự trở thành nơi hội tụ sức mạnh của dân tộc, thể hiện ý chí, quyết tâm và niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cuộc trường chinh chống Mỹ, cứu nước. Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, một kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Điều làm nên sự huyền thoại của tuyến đường chi viện chiến lược Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh không chỉ có vai trò, đóng góp của con đường đối với sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mà còn là biểu tượng của mối quan hệ đoàn kết chiến đấu keo sơn giữa nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, cùng “chia ngọt, sẻ bùi” chống kẻ thù chung.

Thứ trưởng Lê Chiêm phát biểu tại hội thảo.

Trong suốt 16 năm, các lực lượng trên tuyến đường chiến lược Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh đã chiến đấu và bảo đảm chiến đấu hơn 2.500 trận, loại khỏi vòng chiến đấu gần 17.000 tên địch, bắn rơi 2.455 máy bay các loại, phá huỷ hàng vạn tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh của địch…qua đó đã góp phần đưa cách mạng miền Nam đánh bại từng chiến lược chiến tranh, thực hiện thắng lợi tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Hội thảo đã nhận hơn 80 báo cáo tham luận khoa học nhằm khẳng định và làm sáng tỏ thêm một số vấn đề liên quan như: Tuyến vận tải chi viện chiến lược Đường Trường Sơn là thành công đặc biệt xuất sắc trong đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo cạch mạng miền Nam của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, được biểu hiện sinh động bằng quyết tâm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Tái hiện chân thực cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt trên tuyến lửa Trường Sơn; sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng xây dựng, chiến đấu, bảo đảm, vận tải…Từ đó khẳng định ý chí chiến đấu kiên cường, nỗ lực bền bỉ của quân và dân ta vì mục tiêu độc lập, tự do, thống nhất đất nước; làm nổi bật nghệ thuật quân sự Việt Nam đốc đáo, sáng tạo, linh hoạt của quân và dân ta trong quá trình xây dựng, chiến đấu, bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch này.

Chiến lược ngăn chặn của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn đối với Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; nhận định, đánh giá của giới chính trị, quân sự, các nàh nghiên cứu trong và ngoài nước về sức sống mạnh liệt của tuyến đường chi viện chiến lược Trường Sơn.

Mối quan hệ đoàn kết, liên minh chiến đấu tình nghĩa, thuỷ chung giữa quân đội và nhân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của mỗi dân tộc; sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, có hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN anh em; của nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hoà bình thế giới.

Các cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu, công tác trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại tham dự tại hội thảo.

Khái quát, đúc rút ra những bài học lịch sử và kinh nghiệm quý giá từ quá trình tổ chức xây dựng, bảo vệ tuyến chi viện chiến lược Đường Trường Sơn. Những bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng, về nghệ thuật phát huy sức mạnh tổng hợp của đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại…sẽ góp phần vận dụng hiệu quả vào hoạt động xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.  

Hội thảo cũng đã góp phần làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ quá trình hình thành và phát triển của tuyến vận tải chi viện chiến lược Đường Hồ Chí Minh. Qua đó để làm cơ sở khoa học vững chắc trong công cuộc đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời gióp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Văn Thành