Đề xuất hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người

09:35 31/07/2020
Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Theo đó, các đối tượng là nạn nhân của buôn bán người sẽ được hỗ trợ trong thời gian lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ ban đầu như sau: Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu gồm tiền ăn, cấp vật dụng phục vụ sinh hoạt cá nhân thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng trong các cơ sở bảo trợ xã hội.

Nạn nhân sẽ được hỗ trợ về những vấn đề cần thiết như: hỗ trợ y tế, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ đi lại. Bên cạnh đó, nạn nhân sẽ được hỗ trợ phục hồi, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng… 

P.H.