Đề nghị sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính

08:38 06/02/2018
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Tư pháp khẩn trương lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến và đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, sau 5 năm thi hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính đã khẳng định vai trò trong đời sống kinh tế, chính trị, pháp lý của đất nước; là một trong những đạo luật được áp dụng nhiều nhất trong thực tiễn đời sống thông qua số lượng việc xử lý vi phạm hành chính rất lớn.

Ngoài Luật Xử lý vi phạm hành chính, đã có cả hệ thống pháp luật đồ sộ về xử lý vi phạm hành chính được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật trong lĩnh vực này.

Trên cơ sở Luật, Nghị quyết Quốc hội ban hành, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành ban hành đầy đủ và kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn luật, rà soát, sửa đổi bổ sung các nghị định, thông tư liên quan để hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tạo nên hệ thống chế tài đủ sức răn đe, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực chuyên ngành. Tính đến hết ngày 30-9-2017, Chính phủ đã ban hành tổng số 92 nghị định và 67 thông tư liên tịch nhằm triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính hiệu quả.

PV (TTXVN)