Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Công an TW, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2014, Chương trình công tác pháp chế của Bộ Công an năm 2014, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác: Tham mưu về pháp luật, tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp 2013, cải cách tư pháp; xây dựng hàng chục văn bản quy pháp pháp luật, đặc biệt là dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi; Dự án Luật căn cước công dân...; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật và thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính…

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XL VPHC). Ngày 29/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật XL VPHC có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2013; các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do TAND xem xét, quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Quang cảnh hội nghị.

Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, thi hành Luật XL VPHC trong lực lượng Công an nhân dân, Vụ Pháp chế tổ chức biên soạn và phát hành “Tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật XL VPHC”

Cao Hồng