Đảm bảo an ninh chính trị các hội quần chúng và hội, đoàn ở nước ngoài

Thứ Ba, 27/08/2019, 18:42
Chiều 27-8, tại Hà Nội, Bộ Công phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo chuyên đề “Vấn đề an ninh chính trị liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài”. 


Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội thảo. Đồng chủ trì hội thảo có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành uỷ, các cơ quan chức năng của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao...

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho biết, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 102 ngày 22-9-2014 về hội quần chúng, các hội quần chúng ở nước ta ngày càng phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về hình thức tổ chức, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Thứ trưởng Tô Anh Dũng đồng chủ trì hội thảo

Các hội quần chúng trong nước tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích và điều lệ hội, có những đóng góp tích cực trong việc thu hút, tập hợp hội viên; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Hoạt động của các hội quần chúng đã góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài cũng phát triển nhanh về cả số lượng, thành phần và tại nhiều khu vực với hình thức tổ chức, tính chất hoạt động đa dạng, phong phú. Các tổng hội, hội toàn quốc, hội địa phương, chi hội người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, tăng cường kiện toàn tổ chức, xây dựng lớp trẻ kế cận, được chính quyền sở tại đánh giá cao.

Các hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan đại diện và các cơ quan trong nước triển khai nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, góp phần duy trì bản sắc văn hoá truyền thống, giúp gắn kết, quy tụ bà con kiều bào, lan toả niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Toàn cảnh hội thảo

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong sự phát triển chung của đất nước, có sự đóng góp không nhỏ của các hội quần chúng trong nước và hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Sự phát triển của các hội quần chúng là minh chứng cho thấy sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước với tổ chức và hoạt động của hội quần chúng trong nước và hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng ngày càng đa dạng, phong phú của nhân dân khi đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. 

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của các hội quần chúng trong nước và hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý nhà nước đối với các hội. Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm đến sự phát triển của các hội quần chúng ở trong nước và hội đoàn người Việt ở nước ngoài, tập trung các hoạt động lợi dụng, tác động, hướng lái, lôi kéo nhằm hình thành và phát triển “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây tại Việt Nam...

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Thứ trưởng Tô Anh Dũng, Hội thảo đã tích cực thảo luận nhằm đánh giá những vấn đề an ninh chính trị với sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài; những khó khăn, thách thức đang đặt ra trong công tác quản lý hội, trên cơ sở đó, đề xuất Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách nâng cao hiệu quả công tác quản lý hội quần chúng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao Bộ Công an đã cùng với các bộ, ban, ngành chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho nội dung hội thảo, qua đó thấy được vai trò, tầm quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Để thực hiện tốt điều đó, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu các bộ, ban, ngành, đoàn thể tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước, tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với các hội quần chúng. Bên cạnh đó hạn chế và chấm dứt các hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, không đảm bảo yêu cầu đặt ra đối với từng nhóm hội quần chúng. “Cần phải chấm dứt xu hướng các hội lợi dụng, lạm dụng để vụ lợi, hoạt động với mục đích không chính đáng, không trong sáng, không đúng đắn. Đề nghị Bộ Công an có giải pháp phù hợp để chấm dứt các tổ chức bất hợp pháp có hoạt động chống phá”, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng lưu ý cần chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân và các hội quần chúng; hướng dẫn các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài chấp hành tốt các quy định pháp luật của Việt Nam. Đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, các hội đặc thù. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Bộ Công an và các bộ, ban, ngành để có cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin trong quản lý và định hướng hoạt động của các hội, đoàn, đảm bảo an ninh chính trị cho sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài...

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Thứ trưởng Tô Anh Dũng với các đại biểu dự hội thảo

Bày tỏ đồng tình với các ý kiến chỉ đạo sát sao, cụ thể của đồng chí Trương Thị Mai tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định sẽ quán triệt vào báo cáo, đồng thời sẽ tham mưu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, tạo hành lang pháp lý, đồng bộ, có hiệu lực cao để thực hiện công tác quản lý hội. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho biết sẽ tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy đảng, lãnh đạo các tổ chức hội quần chúng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, hội viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động phát hiện, cương quyết xử lý các đối tượng lợi dụng các hội quần chúng để xâm phạm an ninh quốc gia và vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội, đoàn trong và ngoài nước trong thời gian tới...

Quỳnh Vinh
.
.
.