Khai mạc Đại hội đại biểu sinh viên toàn quốc lần thứ X

15:54 09/12/2018

Chiều ngày 9-12, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu sinh viên toàn quốc lần thứ X và triển lãm "Khát vọng sinh viên Việt Nam" cùng khẩu hiệu "Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển"


Tới dự Đại hội Đại biểu sinh viên toàn quốc lần thứ X có các  đồng chí: Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam khoá IX nhiệm kỳ 2013-2018; Nguyễn Minh Triết , Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Trường học (TNTH) Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khoá IX nhiệm kỳ 2013-2018; Bùi Minh Tuấn, Uỷ viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban TNTH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018....Cùng sự tham gia của 693 đại biểu, đại diện cho 1,4 triệu hội viên và hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam khoá IX nhiệm kỳ 2013-2018 phát biểu khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Sinh viên Việt Nam đã thành lập thêm 5 tổ chức Hội cấp tỉnh, 7 tổ chức Hội cấp trường trực thuộc Trung ương, 3 tổ chức Hội ở ngoài nước. Hiện nay, Hội Sinh viên Việt Nam có 28 Hội Sinh viên cấp tỉnh, 44 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương, 8 Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. 

Khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2018 - 2023 được xác định là: "Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển".

Đại hội Đại biểu sinh viên toàn quốc lần thứ X chính thức bắt đầu với khẩu hiệu "Sinh viên Việt Nam bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển"

Mục tiêu chính của đại hội là xây dựng một thế hệ sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chình trị và yêu nước. Nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống văn hoá, văn minh đồng thời xây dựng Hội Sinh viên Việt nam (HSVVN) ngày càng vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên, nâng cao tinh thần đoàn kết khối sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Đại biểu cùng đặt tay lên quả cầu khai mạc triển lãm "Khát vọng sinh viên Việt Nam"

 Đại hội đại biểu sinh viên toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 3 ngày (bắt đầu ngày 9-12 và kết thúc gày 11-12) với 5 phiên làm việc.

Phong Sơn