Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII tiến hành phiên trù bị

13:33 11/10/2020
Sáng nay, 11/10, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.


Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương.

Các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký điều hành đại hội.

Cùng dự có gần 350 đại biểu ưu tú của 63 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương đại diện ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 63.000 đảng viên trong lực lượng CAND…

Trước khi tiến hành phiên trù bị, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01 ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong CAND.

Ngày 21/9/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã báo cáo Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội. Bộ Chính trị đánh giá các văn kiện Đại hội chuẩn bị có chất lượng, công phu, nghiêm túc, trách nhiệm cao, đảm bảo đúng nội dung, quy trình theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương có tính chiến đấu cao, tự phê bình và phê bình nghiêm túc...

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại phiên trù bị.

Tại cuộc họp báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm, thành tích của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, chỉ đạo định hướng phương hướng, mục tiêu, yêu cầu của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND.

Phát biểu kết luận phiên trù bị, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, ngoài các yêu cầu chung đối với Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII còn phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải thực sự mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đồng chí Thứ trưởng điều hành các nội dung tại phiên trù bị.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc, vị trí, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng CAND; tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự lớn mạnh của lực lượng CAND qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy, thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

 Các đồng chí Thứ trưởng điều hành phiên trù bị.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định, cán bộ, đảng viên, CBCS trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong CAND đang hướng về Đại hội với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng sâu sắc vào những quyết định đúng đắn của Đại hội. Do vậy, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Đại hội; phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận đóng góp ý kiến xác đáng vào Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương trình Đại hội và dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu ưu tú của Đảng bộ dự Đại hội XIII của Đảng, mang đến cho Đại hội tinh thần của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung lần thứ VII.

 Các đại biểu dự phiên trù bị.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy Công an Trung ương tin tưởng, với công tác chuẩn bị chu đáo, với trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội mẫu mực, tiêu biểu như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tại Phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết nhất trí về số lượng và nhân sự bầu Đoàn Chủ tịch gồm 6 đồng chí; đồng thời, biểu quyết nhất trí về số lượng, nhân sự Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Toàn cảnh đại hội.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; nghe toàn văn Báo cáo chính trị; phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn tổ chức, sinh hoạt các Đoàn đại biểu dự Đại hội...

Các đại biểu dự phiên trù bị.

Cũng tại phiên trù bị, các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lương Tam Quang đã điều hành các nội dung theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh, hoạt động của đại biểu tại phiên trù bị:

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh