Đà Nẵng hợp nhất 3 văn phòng giúp chính quyền thành phố tinh gọn bộ máy

17:15 14/12/2018
Ngày 13-12, tin từ văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký Tờ trình số 9569/TTr-UBND về việc thành lập văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng.

Theo đó, văn phòng đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) TP Đà Nẵng sẽ có 11 phòng, ban chuyên môn. 

Gồm: Ban Tiếp công dân, phòng Hành chính - Tổ chức, phòng Quản trị - Tài vụ, phòng Thư ký - Tổng hợp, phòng Công tác ĐBQH, phòng Công tác HĐND, phòng Kinh tế - Tài chính, phòng Văn hóa - Xã hội, phòng Nội chính - Pháp chế, phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và phòng Đầu tư - Đô thị.

Ngoài ra còn có 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Cổng thông tin điện tử TP, nhà khách UBND TP và ban Quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính. Tổng chỉ tiêu xác định đối với văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng là 151 chỉ tiêu, trong đó, 123 biên chế công chức, 28 hợp đồng. Như vậy sau khi hợp nhất, TP Đà Nẵng sẽ dôi dư 21 người.

Việc hợp nhất 3 văn phòng để thành lập văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND nhằm tinh giúp chính quyền TP Đà Nẵng tinh gọn bộ máy tổ chức, đảm bảo một đầu mối thống nhất trong công tác tham mưu tổng hợp

Để giải quyết vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Chánh văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng căn cứ chỉ tiêu được giao để cân đối phân bổ phù hợp với vị trí việc làm, khối lượng công việc giữa các phòng chuyên môn. 

Trong đó, lưu ý bố trí nhân lực đảm bảo công tác tham mưu, phục vụ cho thường trực, các ban, các tổ và đại biểu HĐND TP. Đồng thời, giải quyết chế độ chính sách đối với công chức, người lao động dôi dư tại 3 văn phòng theo quy định hiện hành.

Theo chính quyền TP Đà Nẵng, việc hợp nhất 3 văn phòng để thành lập văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức, đảm bảo một đầu mối thống nhất trong công tác tham mưu tổng hợp, giúp việc, phục vụ hoạt động của đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng.

Hoài Thu