Công khai mọi dịch vụ công của ngành y tế

15:56 17/11/2020
Ngày 20/11 tới đây, Bộ Y tế sẽ khai trương Cổng công khai y tế, theo đó tất cả các dịch vụ công của ngành y tế sẽ được công khai.


Ngày 17/11, Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đã làm việc với Bộ Y tế nhằm đôn đốc, kiểm tra và đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Y tế, trong đó chú trọng việc thực hiện các nhiệm vụ giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính và tình hình thực hiện các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng.

Tại buổi làm việc,  Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, mặc dù thời gian qua, ngành Y tế phải căng mình chống dịch COVID-19, song Bộ Y tế vẫn quyết tâm đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Bộ trưởng, vào ngày 20/11 tới đây, Bộ Y tế sẽ khai trương Cổng công khai y tế, theo đó tất cả các dịch vụ công của ngành y tế sẽ được công khai.

Trong đó, 60.000 loại thuốc, tất cả trang thiết bị y tế lưu hành ở Việt Nam, 28.000 loại thực phẩm chức năng đều được công khai giá niêm yết, tiến tới kể cả công khai về giá bán. Tất cả các dịch vụ y tế của các cơ sở y tế sẽ được công khai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

2 nền tảng y tế là mạng lưới Y tế Việt Nam và khai trương phần mềm điều hành điện tử tại 12.000 điểm trạm y tế xã (100% tuyến xã sẽ không còn dùng hồ sơ giấy, mà điều hành bằng phần mềm điện tử với sự hỗ trợ của các nhà mạng). 

Theo người đứng đầu Bộ trưởng Bộ Y, từ tháng 1/2021, Bộ Y tế sẽ chính thức đưa vào sử dụng hồ sơ sức khỏe cá nhân, theo đó có hơn 90 triệu hồ sơ sức khỏe cá nhân được đưa vào quản lý. Cũng trong năm này, Bộ Y tế tiến tới thực hiện khám sức khỏe ngoại trú không dùng giấy, theo đó sẽ có khoảng 120 triệu lượt hồ sơ, trong đó có cả hồ sơ khám sức khoẻ giấy phép lái xe.

Bô trưởng Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, ngành Y tế sẽ ứng dụng AI vào cấp phép trong lĩnh vực dược, để đảm bảo khách quan, minh bạch, công khai. Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, ngành Y tế sẽ đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để phục vụ người dân tốt hơn.

Về cải cách thủ tục hành chính của Bộ Y tế đã tích hợp 106 thủ tục hành chính, gồm trang thiết bị y tế, y dược cổ truyền, an toàn thực phẩm, dược, y tế dự phòng, khám chữa bệnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, với 1.479 hồ sơ, hoàn thành chỉ tiêu 30% giao tại Nghị quyết 01.

Hiện Bộ Y tế đã có 8 thủ tục hành chính kết nối lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong đó thủ tục cấp sổ tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được xây dựng thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, còn 6 thủ tục đang được bổ sung chức năng sẽ hoàn thành trong năm nay.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long ký quy chế hợp tác giữa hai cơ quan

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công của Bộ Y tế  đã có 310 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 5.258 tài khoản đăng ký sử dụng; 17.122 hồ sơ được tiếp nhận và xử lý qua Công dịch vụ công Bộ Y tế đã thực hiện tích hợp thanh toán với Công dịch vụ công Quốc gia; đang thực hiện khai thác, sử dụng nền tảng trao đổi định danh điện tử của Công dịch vụ công Quốc gia.

Bộ Y tế đã công bố, công khai 532 thủ tục hành chính và đã đưa vào  trong kế hoạch sẽ cắt giảm 32%, tương ứng 162 thủ tục. 20 bệnh viện trực thuộc Bộ đã triển khai thanh toán điện tử và khoảng 41% bệnh viện tuyến tỉnh triển khai nội dung này.

 Bộ Y tế cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành Bộ chỉ số chuyển đổi số Quốc gia để các Bộ xây dựng, ban hành Bộ chỉ số chuyển đổi sổ cấp Bộ nhằm theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện chuyển đối số hàng năm. Đồng thời chỉ đạo Bộ, ngành liên quan có chính sách giảm phí thanh toán dịch vụ y tế qua ngân hàng, các tổ chức thanh toán trung gian do phí này cho mỗi giao dịch, tỷ lệ phí này còn cao.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký kết quy chế hợp tác giữa hai cơ quan.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao những kết quả mà ngành y tế đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Bộ Y tế quán triệt đầy đủ và xây dựng kế hoạch thực hiện 10 nhiệm vụ mà Thủ tướng nhấn mạnh tại lễ trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Đồng thời, cần hoàn thành 102 nhiệm vụ đang trong quá trình thực hiện và 4 nhiệm vụ chưa hoàn thành mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ủng hộ đề xuất của Bộ Y tế và đề nghị các cơ quan, ban ngành liên quan hỗ trợ phối hợp với Bộ Y tế thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.Trần Hằng