Lùi thời hạn xem xét Nghị quyết xử lý kỷ luật đối với cán bộ nghỉ hưu

10:01 19/12/2016
"Nghị quyết của UBTVQH về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu là nội dung quan trọng, cần có thêm thời gian để Chính phủ nghiên cứu thấu đáo, chưa trình UBTVQH như dự kiến" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Sáng nay, 19-12, phiên họp thứ 5 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVH) khoá XIV đã khai mạc tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, phiên họp lần này gồm nhiều nội dung quan trọng: Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa TAND tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; cho ý kiến về việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp

Các thành viên UBTVQH sẽ đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, Đoàn đại biểu Quốc hội; thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của các cơ quan của Quốc hội năm 2017.

Bên cạnh đó, phiên họp thứ 5 UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho TP. Hà Nội; xem xét, thông qua Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016.

Phiên họp cũng cho ý kiến về 2 Đề án của Kiểm toán nhà nước (KTNN), gồm: tổ chức, biên chế của KTNN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; vị trí việc làm của KTNN; cho ý kiến về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của KTNN giai đoạn 2017-2020 và Đề án của KTNN về chế độ tiền lương, phụ cấp, trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ công chức của KTNN. Cho ý kiến về Đề án và kịch bản tổng thể tổ chức Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) năm 2018…

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, so với chương trình dự kiến, phiên họp lần này có một số nội dung thay đổi. Về việc cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 sẽ rút ra để có thêm thời gian chỉnh lý, hoàn thiện.

Về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng cũng được rút ra để tiếp tục tổng kết, đánh giá toàn diện những vấn đề bất cập, vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị để đảm bảo thể chế hóa quan điểm, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người có công theo tinh thần Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội, giai đoạn 2012 - 2020.

Đối với dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ hưu là nội dung quan trọng, cần có thêm thời gian để Chính phủ nghiên cứu thấu đáo, chưa trình UBTVQH như dự kiến.

Quỳnh Vinh