Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc tết Tổng cục V - Bộ Công an

16:53 05/02/2016
Chiều 5-2 (tức 27 Tết), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Tổng cục V - Bộ Công an.


Cùng đi với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 2015, tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Tổng cục V  đã không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chúc Tết cán bộ chiến sĩ Tổng cục V. 

Cán bộ chiến sĩ Tổng cục V đã tổ chức triển khai có hiệu quả các mặt công tác, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các Bộ, ngành nhiều nội dung mang tầm chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhiều tập thể, cá nhân Tổng cục V – Bộ Công an đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà chúc tết cán bộ chiến sĩ Tổng cục V. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công cán bộ chiến sĩ Tổng cục V đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định trong thành tích vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân có sự đóng góp quan trọng, xứng đáng của Tổng cục V.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Tổng cục V cần tiếp tục không ngừng nỗ lực cố gắng phấn đấu, phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Thứ trưởng Trần Việt Tân. 

Cán bộ chiến sĩ Tổng cục V cần tập trung tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chủ động, nhạy bén tổ chức tốt công tác nắm tình hình, thực hiện hiệu quả vai trò tham mưu chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia; nhạy bén, sáng tạo trong công tác chiến đấu; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. 

Chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường rèn luyện bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân và dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó cần không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đặc biệt là chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ, tích cực góp phần tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế; cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thứ trưởng Bùi Văn Nam. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ chiến sĩ Tổng cục V, Thứ trưởng Trần Việt Tân và Trung tướng Đặng Xuân Loan, Tổng cục trưởng Tổng cục V bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự, tự hào được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, chúc tết. Đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của đồng chí Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND và cán bộ chiến sĩ Tổng cục V; khẳng định lực lượng CAND, lực lượng an ninh nhân dân cùng lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Tổng cục V sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc…

Việt Hưng
.
.
.