Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Không để bất kỳ ai không có Tết

19:19 25/12/2019
Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công 2020 do Bộ LĐ-TBXH tổ chức ngày 25- 12.

Dự hội nghị còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và đại diện lãnh đạo các bộ ngành, 63 tỉnh thành trên cả nước.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TBXH, trong năm 2019, ngành lao động, thương binh và xã hội đã hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao với chất lượng được nâng lên rõ rệt: Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị khoảng 3,12%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1,3% so với cuối năm 2018, riêng các huyện nghèo giảm gần 5%. Hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi cùng các đại biểu bên lề hội nghị.

Đặc biệt, đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động với nhiều điểm mới và thay đổi nhằm bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động; thực hiện đúng chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp hơn với các cam kết, thông lệ quốc tế về lao động. Các chỉ tiêu của ngành như: triển khai thực hiện các giải pháp đột phá phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường lao động; triển khai các giải pháp mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nhằm thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em… đều đạt và vượt kế hoạch, có bước tiến lớn hơn so với năm trước.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Bộ LĐ- TBXH cũng nhìn nhận vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Sức ép về việc làm còn lớn, nhất là việc làm theo hướng bền vững và việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn; việc dự báo, kết nối cung - cầu lao động còn hạn chế; Vẫn còn tình trạng lao động làm việc ở nước ngoài bỏ hợp đồng, trốn ở lại, gây ảnh hưởng đến hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có tăng nhưng tốc độ tăng còn chậm; Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn phân tán, trùng lắp ngành nghề đào tạo, chưa thực sự gắn với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các địa biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành lao động, thương bình và xã hội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định những kết quả đạt được trong năm qua đã thể hiện rất đầy đủ những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức toàn ngành từ trung ương đến địa phương trong thực các mục tiêu, hoàn thành kế hoạch năm. Đặc biệt với các khâu đột phá trọng tâm trong thực nhiệm vụ, ngành đã góp phần quan trọng cùng với Chính phủ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh - tế xã hội 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chỉ ra những dấu ấn của ngành như: hoàn thành 3 mục tiêu đột phá: xây dựng thể chế, đặc biệt là xây dựng bộ luật Lao động, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động và 2 ưu tiên là giải quyết tồn đọng trong xác nhận, công nhận người có công với cách mạng và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Về nhiệm vụ công tác năm 2020, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ LĐ- TBXH quan tâm phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiếp tục nghiên cứu tham mưu và thực hiện công tác hoàn thiện thể chế với trọng tâm là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng trong giai đoạn tới, theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi. Bộ cần tiếp tục rà soát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành chính sách mới cho phù hợp, trong đó lưu ý các chính sách để khuyến khích, tạo cơ hội mọi người dân có việc làm và cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp, với nhu cầu của thị trường và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, làm nền tảng, điều kiện cốt lõi.

“Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2020 và Tết cổ truyền dân tộc, toàn ngành Lao động, thương binh và xã hội cần tập trung quan tâm, chăm lo chu đáo, hỗ trợ kịp thời người dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân ở vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ... để mọi người đều được đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giao nhiệm vụ.

Phan Hoạt